Комисија за избор корисника помоћи намењене стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала расписала је Јавни позив  за избор корисника помоћи намењене стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 28.05.2021. године.                                                                        

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до  РСД  (словима: шестохиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара),по породичном домаћинству  корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних  стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који има ју пребивалиште/боравиште на територији Општине,и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Овде можете преузети Јавни позив

Овде можете преузети потребну документацију

Овде можете преузети захтев

Овде можете преузети изјаву


Комисија за избор корисника помоћи намењене стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала расписала је Јавни позив  за избор корисника помоћи намењене стварању […]

Read full article on Kula