Данас је одржана 81. седница Општинског већа општине Кула, на којој су чланови већа донели Решење о постављењу начелника Општинске управе Кула. Досадашњи вршилац дужности начелника Општинске управе Кула, Александра Гаговић,  преузела је функцију начелника Општинске управе. Александра Гаговић је дипломирани правник из Новог Сада са десетогодишњим радним искуством на правничким пословима у Основном суду Нови Сад, Радио телевизији Војводине и Фонду за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Нови Сад.

Општинско веће је потом донело и неколико решења о разрешењу и именовању чланова Савета са запошљавање, Савета за привреду и Савета за безбедност општине Кула. Усвојен је и Програм контроле квалитета ваздуха на територији општине Кула у 2021. и 2022. години.

На самом крају седнице председник општине Кула и Општинског већа Дамјан Миљанић уручио је члановима Већа таблет рачунаре. Убудуће ће члановима Већа комплетан материјал за седнице стизати у електронској форми у циљу уштеде али и ефикаснијег рада. Напоменимо да је први пут да се овакав начин рада уводи у рад неког од органа и тела локалне самоуправе, а план је да се овакав вид седница у будућем периоду примени и на Скупштину.


Данас је одржана 81. седница Општинског већа општине Кула, на којој су чланови већа донели Решење о постављењу начелника Општинске управе Кула. Досадашњи вршилац дужности начелника […]

Read full article on Kula