Данас је одржана једанаеста седница Савета за саобраћај општине Куле, на којој су чланови Савета, након усвајања записника са претходне седнице, сагледали и упознали се са тренутним стањем на локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насељеним местима и безбедношћу саобраћаја. Такође, разматрани су и захтеви грађана за постављање лежећих полицајаца, односно успоривача саобраћаја. Након дискусије, чланови Савета су донели Закључак да се лежећи полицајци поставе на места која су Правилником јасно дефинисана, и која суу складу са препорукама Агенције за безбедност саобраћаја и Закона о саобраћају, а која првенствено подразумевају близину школе, вртића, дечијих игралишта. Савет је расправљао и о улици Вељко Влаховић у Кули, као и о рехабилитацији обилазнице. На самом крају седнице, чланови Савета су дискутовали о начину реализације активности на додели светала за бицикла у циљу превентивних активности на повећању безбедности деце и осталих учесника у саобраћају.


Данас је одржана једанаеста седница Савета за саобраћај општине Куле, на којој су чланови Савета, након усвајања записника са претходне седнице, сагледали и упознали се са […]

Read full article on Kula