Akcija je planirana za 10. jun u periodu od 9 do 13 časova.Dobrovoljno davanje krvi održaće se u prostorijama Centra za edukacija Crvenog krsta.Davalac krvi može biti svaka osoba od 18 do 65 godina.Ostali obavezni kriterijumi za dobrovoljne davaoce su da ima više od 50 kg, da zadovoljava granične vrednosti hemoglobina (proverava se na licu […]

Чланак Junska akcija dobrovoljnog davanja krvi се појављује прво на Sombor portal.


Read full article on Somborportal