Somborske vesti

U Somboru održan simpozijum nemačke nacionalne manjine u Srbiji: Za rezultate su potrebni dobra energija i saradnja

Sombor je od 22. do 24. maja 2019. godine domaćin simpozijuma „Nemačka nacionalna manjina i Evropa“. Otvaranje simpozijuma je upriličeno 23. maja u Svečanoj sali Skupštine grada Sombora nakon čega je nastavljen dijalog na temu položaja nacionalnih manjina i zaštite evropskih vrednosti danas u multinacionalnim sredinama i aktuelnim društveno-političkim odnosima.

Organizator je Fondacija „Konrad Adenauer“, u saradnji sa Gradom Somborom i udruženjem Nemaca „Sv. Gerhard“ iz Sombora.

„Sombor je sedište Nacionalne zajednice Nemaca u Srbiji. Ovo je jedna izuzetno važna činjenica na koju smo ponosni, obzirom da grad Sombor od svog nastanka jeste jedna multinacionalna sredina u kojoj i danas živi preko dvadeset različitih nacionalnih zajednica. Nadam se da naši sugrađani prepoznaju brojne pomake kada su u pitanju prava nacionalnih zajednica na teritoriji našeg grada. Kao lokalna samouprava afirmisali smo, pored zaštite kulture i kulturnog nasleđa, i zaštitu jezika, pisma, književnosti, tradicije i običaja nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji našeg grada“ rekla je gradonačelnica Golubović i istakla primer dobre prakse i saradnje lokalne samouprave i udruženja Nemaca „Sv. Gerhard“ iz Sombora. „Najznačajnije među brojnim aktivnostima jesu one koje su vezane za upotrebu nemačkog jezika i pisma, pre svega kroz projekte bilingvalne nastave od predškolske ustanove, pa sve do kraja srednje škole i afirmacija nemačkog kao prvog stranog jezika. Ono što još uvek za nas predstavlja najznačajniji poduhvat jeste otvaranje Muzeja podunavskih Švaba u Somboru. Nemačka nacionalna zajednica u Somboru nije najveća, niti je među najvećima, ali je zaista jedna od najaktivnijih i najagilnijih i zahvaljujući njoj smo u stanju da govorimo o realizaciji ovih projekata. Upravo to daje nam jednu bitnu poruku, a to je da su u svemu onome što radimo bitni ljudi, međusobna saradnja, tolerancija i partnerstvo jer se samo tako postižu dobri rezultati“ istakla je Golubović.

Važnost pitanja položaja nacionalnih manjina u Srbiji potvrdilo je i prisustvo generalnog sekretara predsednika Republike Nikole Selakovića i predsednika Skupštine APV Ištvana Pastora.

„Spoljna politika Republike Srbije kada su u pitanju odnosi sa drugim državama, ali i unutrašnja politika, odnos centralne države, pokrajine, ali i svake lokalne samouprave kada su u pitanju odnosi većinskog naroda sa manjinskim zajednicama, za cilj upravo ima da tražimo ono što je zajedničko, da svoje posebnosti, identitetske i kulturne različitosti čuvamo, ali i da unapređujemo ono što su zajedničke veze i spone radi svetlije i bolje budućnosti u kojoj treba da žive naša deca“ naglasio je generalni sekretar predsednika Republike Nikola Selaković.

Predsednik Skupštine APV Ištvan Pastor rekao je da su za opstanak nacionalnih manjina od brojki značajniji institucionalni okvir i energija koja postoji u nacionalnoj zajednici. „Republika Srbija u proteklim godinama učinila je izuzetno značajne korake u stvaranju pravne regulative i institucionalnog ambijenta da manjinske nacionalne zajednice mogu očuvati svoj identitet“ istakao je Pastor i dodao da Srbija danas može evropskoj praksi pokazati dobar primer institucionalnog odnosa većine i manjina.

Novi predsednik Nacionalnog saveta Nemačke nacionalne manjine u Srbiji Mihael Plac je rekao da nova lica koja su se našla na ovoj konferenciji jesu pokazatelj da postoji uzajamna želja za saradnju, za ostvarivanje boljih veza i realizaciju zajedničkih projekata.

Još vesti iz kategorije...

Top