Somborske vesti

U pripremi LAP za rodnu ravnopravnost grada Sombora

Radna grupa za izradu lokalne strategije za rodnu ravnopravnost danas je počela rad na pripremi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2019-2020. godine.

Lokalni akcioni plan namenjen je lokalnoj upravi grada Sombora kako bi se implementirala načela i obaveze preuzete potpisivanjem Evropske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou, ali i nacionalni normativni i strateški okvir. Uspostavljanje institucionalnog okvira, izgradnja kapaciteta, usvajanje i primena procedura za rodnu procenu politika i poštovanje principa jednakih mogućnosti u javnim politikama na nivou grada su preduslovi unapređenja položaja žena i muškaraca i poboljšanje uslova života.

Značajan deo ciljeva i aktivnosti je usmeren na uspostavljanje institucionalnog okvira i sistematskih rešenja za uvođenje rodne perspektive u lokalne politike i aktivnosti institucija, javnih preduzeća i ustanova.

Drugi deo je usmeren na rešavanje praktičnih potreba žena na lokalnom nivou u sferi ličnog i profesionalnog razvoja, bezbednosti i adekvatnog informisanja.

Vlada Republike Srbije je 14. januara 2016. godine usvojila Nacionalnu strategiju za rodnu ravnopravnost za period 2016-2020 godine, koja predstavlja osnovni strateški dokument koji je donet sa ciljem unapređivanja rodne ravnopravnosti. Zakon o ravnopravnosti polova obavezuje sve lokalne samouprave da usvoje svoje lokalne akcione planove za rodnu ravopravnost s obzirom da je ostvarenje rodne ravnopravnosti jedno od ključnih pitanja razvoja društva i lokalne zajednice, jer omogućava adekvatno i potpuno korišćenje, kako muških, tako i ženskih ljudskih resursa i doprinosi kvalitetnijem životu u lokalnoj zajednici.

Još vesti iz kategorije...

Top