Somborske vesti

Tri somborska lokaliteta potencijalza razvoj banjskog turizma

Na Konferenciji pod nazivom „Prezentacija studija razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na području Autonomne Pokrajine Vojvodine“ održanoj u petak, 15. marta 2019. godine, u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, zameniku gradonačelnice Antoniju Ratkoviću uručena je studija namenjena gradu Somboru.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i stručnim autorskim timom sa Arhitektonskog i Medicinskog fakulteta u Beogradu, predstavio je studije o razvoju balneološkog potencijala Vojvodine. Nakon dvogodišnjeg rada definisano je i prepoznato pedeset najperspektivnijih lokacija na teritoriji pokrajine, koje bi trebalo da se stave u funkciju za turističke, rekreativne, ali i zdravstvene svrhe.

Među pedeset potencijalnih lokacija, koje su prepoznate kao pogodne za investiranje u razvoj banjskog turizma u narednom periodu, nalaze se tri lokacije na teritoriji grada Sombora, to su Bački Monoštor, Lemeška banja i Riđica.

Još vesti iz kategorije...

Top