Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade raspisala je JAVNI POZIV za dodelu Povelje grada Sombora, kao posebnog priznanja za dostignuća u 2018. godini.

Povelja grada, kao posebno priznanje, može se dodeliti za rezultate u radu u oblastima: nauke, kulture, umetnosti, književnosti i svim vidovima umetničkog stvaralaštava, za postignuća u oblasti novinarstva i publicistike, planiranja i unapređenja i zaštite životne sredine, sporta, zdravstva, socijalnog i humanitarnog rada, privrednog razvoja i drugih oblasti od značaja za grad Sombor.

Predloge za dodelu Povelje grada Sombora mogu podneti fizička i pravna lica prijavom na javni poziv i sa detaljnim obrazloženjem.

Rok za dostavljanje predloga je 18. januar 2018. godine.
Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Predlog za Povelju grada Sombora – ne otvarati“, lično u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora i putem pošte na adresu:

Odeljenje za društvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg cara Uroša 1, Sombor.

Objavljeno u Somborske vesti

Javni poziv za formiranje baze podataka ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine, raspisalo je Odeljenje za društvene delatnosti, a prijave se mogu podnositi do 20. jula 2018. godine.

Pravo da podnesu prijavu imaju lica koja su bila učesnici oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i tokom rata 1999. godine, a imaju prebivalište na teritoriji grada Sombora.

Ratni veterani uz evidencionu prijavu podnose i fotokopiju lične karte i vojne knjižice, a originalnu vojnu knjižicu donose na uvid. Veterani dostavljaju i rešenje Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o stažu osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

Obrazac prijave se preuzima i predaje popunjen, uz navedenu potrebnu dokumentaciju, u Uslužnom centru Gradske uprave grada Sombora, prizemlje zgrade Županije (šalteri 11 i 12), Trg cara Uroša 1, Sombor, radnim danima od 8.00 do 15.00 časova.

Baza podataka ratnih veterana se formira na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Akcionog plana Vlade Vojvodine za poboljšanje položaja ratnih veterana, odnosno učesnika oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine i rata 1999. godine.

Javni poziv i prijava dostupni su ovde.

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 23 februar 2014 08:27

Ogrevno drvo za najugroženija domaćinstva

Opština Kul je, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Odeljenjem za društvene delatnosti,  raspodelila neophodnu pomoć za grejnu sezonu 2013/2014 u vidu ogrevnog drveta za 450 socijalno ugroženih domaćinstava. Vrednost obezbeđenih sredstava iz opštinskog budžeta  sredstava iznosi oko 3 miliona dinara.

Objavljeno u Kula

Još vesti iz kategorije...

Top