loading...

Odredbama važećih odluka: Odluke o uređenju Grada i Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji grada Sombora, zabranjeno je:

• kretanje, parkiranje i ostavljanje vozila na javnoj zelenoj površini i javnoj površini koja nije namenjena parkiranju i kretanju vozila
• parkiranje na parkiralištima vozila koje ne pripada kategoriji vozila za koje je parkiralište namenjeno
• parkiranje na parkiralištima predviđenim za invalidna lica i na rezervisanim parking mestima vozila, čiji korisnik ne spada u navedene kategorije.

Komunalna inspekcija i komunalna policija vrše pojačan nadzor nad sprovođenjem navedenih odluka. U slučaju nepoštovanja odredbi istih, nadležni komunalni inspektor i komunalni policajac preduzima propisane mere, uključujući i prinudno uklanjanje takvih vozila o trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Objavljeno u Somborske vesti

Odeljenje inspekcije i komunalne policije podseća građane i pravna lica da je u skladu sa važećom Odlukom o uređenju grada, na javnim površinama zabranjeno držati havarisana, neispravna i neregistrovana vozila, ili ostavljati vozila koja su registrovana, ali neupotrebljiva za saobraćaj.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave Grada Sombora putem komunalne inspekcije i komunalne policije vršiće nadzor nad sprovođenjem navedene Odluke. U slučaju nepoštovanja odredbi ove Odluke nadležni komunalni inspektor i komunalni policajac preduzeće propisane mere, uključujući i prinudno uklanjanje takvih vozila o trošku vlasnika, odnosno korisnika vozila.

Objavljeno u Somborske vesti

Još vesti iz kategorije...

Web preporuke

loading...
Top