loading...

Otvaranje izložbe pod nazivom "Crtačev ugovor - neobična priča o umetniku Branislavu Brankovu" buiće održana u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor" 23. novembra u 18 časova.

Izložba "Crtačev ugovor - neobična priča o umetniku Branislavu Brankovu," pokušaće da predstavi malo poznatog somborskog, samoukog umetnika Branislava Brankova (Sombor,1929 - 2006.) za koga se ispostavilo da ima 91 svoje delo u Nacionalnom muzeju moderne umetnosti Centra Žorž Pompidu u Parizu. O tome niko, pa ni sam autor, nije imao nikakva saznanja! Umro je 2006, a 2017. njegova udovica, Marija, poklonila je deo Braninog prebogatog crtačkog opusa (opus broji preko 2000 crteža) i predmete od dokumentarnog značaja Gradskom muzeju Sombor gde su ponovo otkrivene veze Brane Brankova i Pariza. Baveći se dugo vremena isključivo crtežom, Brankov je tokom šezdesetih i sedamdesetih godina privukao pažnju tadašanjih čelnih ljudi pariskog muzeja: Žana Kasua, Anjes Amber i Bernara Dorivala, koji su održavali s njim kontakte putem pisama, a on im je uz svoja pisma slao crteže i dobijao od njih pohvale i preporuke za pariske galerije. U dva navrata (1962. i 1970), Brankov je nakratko posetio Pariz.Ostavši veran lokalnoj sredini, njegov značaj i polet nikada nisu dobili zasluženu pažnju niti su se nažalost (ili na sreću!) pretvorili u kakvu blistavu karijeru. Na izložbi će, putem informativnih, ilustrovanih tabli, originalnih crteža, pisama i predmeta od važnosti za život i rad Brane Brankova, biti predstavljen svojevrsni "Crtačev ugovor" (istoimeni film Pitera Grineveja), pomalo misteriozni i od "običnog sveta" skriveni "sporazum" malog umetnika i velikog sveta umetnosti (izlagao je i u Kopenhagenu s tadašnjim veoma poznatim danskim umetnikom Ričardom Mortensenom) dajući celoj priči pomalo faustovski ton, iako je tim činom, kako nam se čini, Brankov zapravo pronašao i smirio svoju dušu. Otkrićemo da je ona bila namučena strahovima i patnjama deteta "narodnog neprijatelja" budući da je njegov otac 1944. stradao od Ozne. Izložbu prati ilustrovani katalog poklonjenih radova i dokumenata, uvodni tekst i bio-bibliografski podaci o Brani Brankovu koje je pripremio Čedomir Janičić, te pogovor prof.dr Dragana Bulatovića i prevod Slavice Periškić- uvodni deo teksta.

Fotoprintove i fotografije uredio je Pavle Karabasil, viši konzervator Gradskog muzeja Sombor.

Izložbu će otvoriti prof.dr Dragan Bulatović iz Beograda.

Autor projekta je Čedomir Janičić, muzejski savetnik, istoričar umetnosti Gradskog muzeja Sombor.

Biografija

Branislav Brankov (Sombor, 1929-2006). Rano ostao bez oca koga su 1944. likvidirali predstavnici nove vlasti. Napustio gimnaziju. Sa mlađim bratom Borislavom posvetio se umetnosti. Pohađao Majstorsku radionicu Tome Rosandića u Beogradu. Isprva se bavio skulpturom (50-tih godina), da bi od 1959. do početka 80-tih gotovo isključivo bio posvećen crtežu. Od sedamdesetih učestalo radio pastele i slikao uljem.

Otkrio ga je Milan Konjović koji ga je ohrabrivao na istraživanje i izlagačku praksu. Boravio u dva navrata u Parizu. Poznavao Žana Kasua, Anjes Amber i Bernara Dorivala s kojima se dopisivao. Izlagao na nevelikom broju samostalnih (Sombor, Vrbas, Subotica, Ljubljana, Zrenjanin, Apatin, Tata, Mađarska, Kopenhagen, Danska) i brojnim kolektivnim izložbama. naročito sa somborskom Likovnom grupom, članovima ULUV-a, Trijenalima savremenog jugoslovenskog crteža u okviru somborske Likovne jeseni i dr. Nagrađen otkupnom nagradom na Prvom Trijenalu savremenog jugoslovenskog crteža u Somboru 1963. (Otkupljen rad se čuva u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu).

Pokušaj podsećanja na njegov značaj učinjen je na posthumnim izložbama u Somboru i Novom Sadu 2007. godine.

 

Objavljeno u Somborske vesti

Batinska bitka ili Batinska operacija jedna od bitaka Drugog svetskog rata, počela je 11. i trajala čak do 29. novembra 1944. godine, nazvana po selu Batina u Baranji na desnoj obali Dunava

Ova dugotrajna bitka odvijala se između jedinica Naorodnooslobodilačke vojske Jugoslavije NOVJ i sovjetske Crvene amirije CA s jedne i njemačkog Vermahta i njegovih saveznika s druge strane.

Prema nekim ocenama, bitka kod Batine je najveća bitka po količini snaga učesnika, intenzitetu borbi i strateškom značaju u toku čitavog Drugog svetskog rata na području bivše Jugoslavije.

U znak sećanja na oslobodioce i saveznike, Gradski muzej Sombor prirediće svečanu izložbu "Heroji Sovjetskog Saveza - učesnici Batinske bitke" u nedelju, 11. novembra, na dan njenog početka pre sedamdeset četiri godine. Izložba u Muzeju Batinske bitke kraj Bezdana, biće otvorena u 11 časova. Tom prilikom biće pročitani tok operacije, ciljevi i rezultati Batinske bitke i na ruskom jeziku.

Objavljeno u Somborske vesti

Otvaranjem arheološke izložbe "SO–ARHEO 2012" obeležen je značajan jubilej —135 godina muzejske delatnosti u Somboru.

Skrećući pažnju na značaj ovakvih izložbi za arheologiju i društvo u celini Srpsko arheološko društvo, kao jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji tim povodom pokrenulo je i kampanju podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa.

Preko 180 eksponata razvrstanih po tematskim celinama predstavljaju bogat fond sa 17 arheoloških lokaliteta u okolini Sombora na kojima je istraženo devet praistorijskih i sedam srednjovekovnih naselja. Pojedinačni reprezentativni predmeti pronađeni u naseljima i nekropolama, koji se mogu videti u somborskom Muzeju i veoma su značajni za dalje proučavanje i arheološko istraživanje.

"Pronađena je i jedna jama sa kalupima za izradu nakita, srcolikih privezaka, igala i srpova iz bronzanog doba", izjavila je Viktorija Uzelac, kustos arheolog Srednji vek i numizmatika.

Najstariji pronađeni predmet datira iz 4.000 godine pre naše ere, a reč je o amfori sa dve posude iz rec - gajeve kulture.

"Između ostalog, na lokalitetu u Čičiovima otkrili smo avarsku nekropolu iz 8. i 9. veka prelazni bavarski period i drugi avarski paganac sa 30 istraženih arheoloških grobova", kazala je Uzelac.

Arheološki predmeti svedoče o dinamičnom smenjivanju naroda i kultura na teritoriji Sombora.

Izložba je privukla veliku pažnju i biće otvorena do 23. novembra.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti

U četvrtak, 25. oktobra 2018. otvaranjem arheološke izložbe „SO–ARHEO 2012” obeležen je značajan jubilej — 135 godina muzejske delatnosti u Somboru. Izložbu je otvorio dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, uz prisustvo velikog broja kolega i prijatelja muzeja. Skrećući pažnju na značaj ovakvih izložbi za arheologiju i društvo u celini, kolega Crnobrnja pozvao je sve na budnost, budući da je Srpsko arheološko društvo jedno od najstarijih strukovnih udruženja u Srbiji pokrenulo kampanju podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa.

Autori izložbe i kataloga su Anđelka Putica, viši kustos arheolog GMS i Viktorija Uzelac, kustos arheolog GMS, dok su dizajn izložbe osmislili Nenad Jončić, Olivera Damjanović, Pavle Karabasil, Anđelka Putica i Viktorija Uzelac. Saradnici na izložbi su prof. dr Sofija Stefanović, dr Ivana Živalјević, Jelena Marković, Dragoslav Stojanović — 3D video animacija kranijalnog skeleta Laboratorija za bioarheologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Konzervaciju eksponata su sačinili Joška Erdelјi i Pavle Karabasil, viši konzervator GMS. Autori fotografija su Dragan Anđelić, Dragan Radojević, Pavle Karabasil, muzike Zoran Vranješ, a led filma Viktorija Uzelac.

Izložba će biti otvorena od 25. oktobra do 23. novembra 2018. u izložbenim prostorijama (glavni ulaz).

Na izložbi posetioci imaju priliku da vide izloženih 188 eksponata po tematskim celinama i u hronološkom okviru koji su propraćeni rekonstrukcijama i na vizualu panoa. Prikazan je deo antropološkog materijala sa nekropole u Čičovima, sa 3D animacijama uz izložene arheološke eksponate.

Prikupljen je bogat fond arheoloških predmeta koji svedoče o dinamičnom smenjivanju naroda i kultura na teritoriji Sombora. Pojedinačni predmeti pronađeni u naseljima i nekropolama veoma su značajni za dalje proučavanje i arheološko istraživanje, budući da je originalna arheološka slika narušena mehaničkim i hemijskim uticajima, modernim rastinjem i aktivnostima ljudi i životinja, posebno intenzitetom i obimom modernih poljoprivrednih radova i urbanizacijom određenih teritorija.

Ova zaštitna istraživanja ukazala su i na potencijal za buduća sistematska istraživanja na dva lokaliteta u Somboru (Gradina i Čičovi), Svetozar Miletiću (Atarski put) i lokalitetu Sekeš u Doroslovu. Ovim tipom izložbi ukazuje se na neophodnost interdisciplinarnog pristupa u istraživanjima lokaliteta sa ciljem sprečavanja uništavanja arheoloških celina i raznošenja bogate arheološke građe sa lokaliteta na teritoriji Sombora.

U petak, 26. oktobra 2018. godine je održano predavanje koje je organizovalo Srpsko arheološko društvo u okviru projekta „Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa” u saradnji sa Gradskim muzejom Sombor. Namera ovog projekta je da kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama lokalnih samouprava otpočnemo rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama, kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja lokalnih samouprava, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu. Dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva, održao je iscrpno predavanje i sve prisutne upoznao sa tim šta je arheologija, koji su principi istraživanja, sa ciljem da slušaoci steknu osnovnu predstavu o kompleksnosti arheoloških istraživanja. Izlaganje o arheološkom nasleđu na teritoriji Sombora sa osvrtom na probleme ugroženih lokaliteta vodile su koleginice iz muzeja Anđelka Putica i Viktorija Uzelac.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 18 oktobar 2018 00:00

Arheološki programi povodom 135 godina Muzeja

Gradski muzej Sombor 2018. godine obeležava 135 godina od osnivanja, od početka rada Istorijskog društva Bač–bodroške županije, koje je ostavilo bogato nasleđe da ga čuvamo i unapređujemo. Povodom ovog značajnog jubileja u muzeju će biti realizovana dva zanimljiva arheološka programa:

Četvrtak, 25. oktobar u 18 sati — Izložba „SO–ARHEO 2012”
Na izložbi će biti predstavljeni rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja sprovedenih na trasi gasovoda u okviru gasifikacije Sombora, od aprila do decembra 2012. Postavka će biti u izložbenim prostorijama Muzeja (glavni ulaz).

Petak, 26. oktobar 2018. u 12 sati — Predavanja

Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa
Predavač: dr Adam Crnobrnja, predsednik Srpskog arheološkog društva. Projekat je finansiran sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Arheološko nasleđe na teritoriji Sombora sa osvrtom na probleme ugroženosti arheoloških lokaliteta
Predavači: arheolozi Gradskog muzeja Sombor: Anđelka Putica, viši kustos arheolog i Viktorija Uzelac, kustos arheolog.

Objavljeno u Somborske vesti

U utorak, 25. septembra u 12 časova u Gradskom muzeju Sombor održana je svečana primopredaja slika i crteža Zorana Stošića Vranjskog u okviru redovne dopune legata.

Zoran Vranjski uručio je direktoru Muzeja sledeće radove:

Portalna slika „Kosmički mučenici” (delo 110), 1993, ulje na drvetu, 34 × 36,5 cm
Portalna slika „Kosmička nebesa” (slika 24), 1994, ulje na drvetu, 38 × 23 cm
Portalna slika „Kosmički mučenici” (delo 121), 1993, ulje na drvetu, 36,5 × 23 cm
Crtež „Kosmičke seobe”, 1973, tuš na hartiji, 85 × 65 cm.

Zoran Stošić Vranjski je 1992. godine sklopio ugovor o poklonu sa somborskim Gradskim muzejom, kojim se obavezuje da će svake godine ostaviti po tri svoja rada Likovnom odeljenju. Legat sadrži slike, crteže, kataloge, plakate, kompletnu dokumentaciju o slikaru i sve ono što je vezano za ličnost i delo ovog umetnika.

Objavljeno u Somborske vesti
sreda, 19 septembar 2018 00:00

Otvaranje izložbe "Likovna jesen 2018."

 

Svečano otvaranje izložbe BIJENALE LIKOVNA JESEN 2018, biće upriličeno u petak, 28. septembra, u 13 časova, u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor.

Bijenalna izložba LIKOVNA JESEN, kako u početku, tako i danas, ima za svoj osnovni cilj da predstavi domete na savremenoj likovnoj sceni. Okvirni koncept selektorskih izbora je da na osnovama slikarstva pronađu one relevantne forme koje ukazuju na proces preispitivanja mogućnosti slikarstva, različitost autorskih pozicija i poetika. Selektori BIJENALA LIKOVNA JESEN 2018 Sava Stepanov, Dragan Stojkov i Dušan Savić svojim odabirom predstavljaju autore, mahom mlađe generacije, aktere slikarstva, koji su u konstantnoj potrazi za prepoznatljivom samosvojnošću u domenu slike.

Poseban karakter izložbe čini učešće autora Street art-a čiji će radovi biti realizovani neposredno pred otvaranje izložbe i koji će činiti celinu sa postavkom u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja.

U okviru manifestacije LIKOVNA JESEN 2018, u Galeriji Kulturnog centra biće otvorena izložba „Akteri modernosti i modernizma (1951 – 1962)“ iz kolekcije Đure Popovića iz Novog Sada.

BIJENALE LIKOVNA JESEN 2018 realizuje se u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor, Galeriji K ulturnog centra „Laza Kostić“ Sombor i na trgu Koster Trifkovića u Somboru od 28. 9. 2018.

Objavljeno u Somborske vesti

U petak, 14. septembra 2018. u 19 časova biće otvorena izložba slika A Fascinating reality/Čarobna stvarnost, umetnice Anastazie David iz Holandije

Anastazia David je rođena 1957. godine u Somboru u bivšoj Jugoslaviji. Detinjstvo i mladost je provela u Riđici. Posle završetka tehničke škole u Somboru Anastazia je napustila svoj rodni kraj.

Diplomirala je 1984. godine na socijalnoj akademiji Sociale Akademie ‘s-Hertogenbosch a kasnije se odlučila za studije na akademiji umetnosti Academie voor Schone Kunsten Arendonk, odsek slikarstvo. Na istoj akademiji je diplomirala za specijalizaciju.

Na akademiji umetnosti Academie voor Schone Kunsten, nagrađena za radove na specijalizaciji.

Nagrađena za rad "The Harvest", Van Gogh Schilderwedstrijd, Breda's Museum

Rad "Listening" Wall of Fame, Annual Dutch Art Fair 2016, Amsterdam.
Anastazia se bavi pretežno figurativnim slikarstvom. Poslednjih godina je rodni zavičaj njena velika inspiracija.

Umetnica će voditi kroz izložbu zainteresovane posetioce 15. i 29. septembra (subote) u 12 časova.

Izložba će trajati do 5. oktobra.

Objavljeno u Somborske vesti

Muzej Batinske bitke depandansa Gradskog muzeja Sombor se uključuje u nacionalnu manifestaciju „Muzeji za 10” 2018. godine raznovrsnim sadržajima prilagođenim učenicima četvrtih razreda svih osnovnih škola sa područja grada Sombora. Ovaj program će se nastaviti nakon manifestacije i trajaće do 1. juna 2018.

Organizatori jednodnevne ekskurzije za osnovce su Gradski muzej Sombor (Muzej Batinske bitke) i Rezervat prirode „Gornje Podunavlje” uz finansijsku i organizacionu podršku Odeljenja za obrazovanje i Odeljenja za poljoprivredu gradske uprave Grada Sombora.

Osnovni cilj predviđenih aktivnosti je upoznavanje učenika sa jednim od poslednjih očuvanih močvarnih rezervata „Gornje Podunavlјe”, u čijim se granicama nalazi i nedavno obnovljen Muzej Batinske bitke, posvećen jednoj od najvećih bitaka Drugog svetskog rata na području Jugoslavije.

Učenici će se na kreativan način, kroz igru i edukativnu radionicu, upoznati sa ekologijom, industrijskim nasleđem Gornjeg Podunavlja i istorijom Batinske bitke.

Muzej Batinske bitke se uključuje u evropsku „Noć muzeja” i biće otvoren za posetioce 19. maja 2018. od 17 do 1 sat iza ponoći. Ulaz u muzej je besplatan.

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 01 maj 2018 00:00

Ko je Malvina Hofman?

U Gradskom muzeju Sombor u četvrtak, 10. maja 2018. godine u 18 časova biće otvorena izložba „Ko je Malvina Hofman?” autora Vladimira Čeha, publiciste i osnivača Instituta za istoriju oglašavanja u Beogradu. Izložba je posvećena jednoj od najpoznatijih američkih vajarki dvadesetog veka i njenim delima za pomoć Srbiji.

Malvina Hofman i plakat
Fotografija umirućeg srpskog vojnika na ostrvu Vido ratnog srpskog reportera Miloja Igrutinovića inspirisala je Malvinu Hofman za čuveni plakat „Serbia needs your help”. Isti motiv koristila je za razglednice koja su prodavane u SAD za prikupljanje pomoći srpskoj vojsci kao i za skulpturu Sv. Franje, koja se danas nalazi ispred bolnice Mejo u Ročesteru.

Skulptura i 3D štampa
Na izložbi su prvi put javno prikazani crteži koje je gospođa Hofman uradila putujući sa ekipom Crvenog krsta po Srbiji 1919. godine, kao i istoriografski fakti u vezi sa njenim aktivnostima za pomoć Srbiji u Velikom ratu, pronađeni u Geti institutu u Los Anđelesu. U virtuelnoj realnosti predstavljena je skulptura Sv. Franje i na temelju nje urađena bista uz pomoć 3D štampača.

Izložba je do sada bila postavljena u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, a biće prikazana u drugim gradovima u Srbiji. Izložbu su podržali Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Ambasada SAD u Beogradu. Posetioci mogu pogledati ovu veoma zanimljivu izložbu do 23. maja.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradski muzej Sombor ostvariće učešće u okviru interdisciplinarnog projekta „The social impact of metallurgy in the western Balkans: resources, settlements and social transformations in the Late Bronze Age — RESET” (Socijalni uticaj metalurgije na zapadnom Balkanu: resursi, naselja i društvene transformacije u kasnom bronzanom dobu — RESET).

Projekat je planiran i iniciran od strane dr Marija Gavranovića sa Instituta za orijentalnu i evropsku arheologiju — OREA Austrijske akademije nauka, (Austrian Academy of Sciences, Institute for Oriental and European Archaeology) i dr Matijasa Mehofera (dr Mathias Mehofer) iz Arheološkog instituta u Beču (VIAS — Vienna Institute for Archeological Science).

Cilj budućih naučnih istraživanja usmeren je na hronološko–tipološke i hemijsko–fizičke analize metalnih predmeta iz kasnog bronzanog doba. Član projektnog tima ispred Gradskog muzeja Sombor je Anđelka Putica, viši kustos arheolog. Rezultati naučnog rada biće objavljeni u zajedničkim publikacijama učesnika u projektu.

Objavljeno u Somborske vesti

Zbirku uskršnjih šarenih jaja u Gradskom muzeju u Somboru započeo Rediger Lajoš, prvi kustos muzeja 1901. godine. Čuveni somborski slikar Milan Konjović, kao direktor Muzeja, donosi 1966. odluku da se izradi drvena podloga za uskršnja jaja te da se na nju prenese ornamentika i boja sa originala, te je na ovaj način sačuvana je bogata ornamentika i simbolika, kao svedočanstva narodne umitnosti, kreativnosti, mašte i simbolike u kojima leži prava snaga naroda. Brojne eksponati su otkupljeni ali je i veliki broj šarenih jaja stigao u zbirku kao poklon prijatelja muzeja i građana Sombora.

Preko četiri stotine šarenih uskršnjih jaja čine jedinstvu zbirku ove vrste u Gradskom muzeju u Somboru. Najbrojnija su najstarija jaja koja su sačuvana putem drvenih kopija ali zbirka se stalno dopunjuje i obnavlja.

Slamarski učitelj Stipan Budimčević je, povodom predstojećih uskršnjih praznika, poklonio unikatna uskršnja jaja rađena tradicionalnom bunjevčkom, slamarskom tehnikom.

"Izduvana su jaja, dakle reč je ljusci jaja koju sam obojio, a potom ukrasio slamarskom tehnikom. Za izradu ornamenata u tehnici slame, da bi se valjano odradilo, potrebno je i do dva dana jer je reč o sitnim i preciznim detaljima za koje je potrebna i pinceta i preciznost." objasnio je Stipan Budimčević.

Posebno vredna su šarena jaja koja su rađena tzv batik tehnikom kojom u Indoneziji dobijaju šare i motive na tekstilu, a kod nas je preneta na jaja. Reč je o tehnici šaranja jaja voskom.

O ovoj tehnici, etnolog Ljubica Bačić je ispričala „Rastopljenim voskom se, uz pomoć pisaljke koja na sebi ima parče lima sa levkom, šara po jajetu i potom se to jaje odlaže u već pripremljnu farbu. Kada se boja primi, obično se sa toplijom vodom ili sa krpicom skida višak voska i tako praktično ostaje šara na jajetu."

Najčešće korišteni motivi na jajima su motivi tzv. floralne ornamentike –cvetovi: ruže, lale, daninoći iz neposrednog pripodnog okruženja.

"Postoje i veoma lepa jaja sa zoomorfnom ornamentikom, najčešće je reč o paunima kao simbolima života, potom postoje i geometrijske različite šaše koje se koriste i kombinuju sa drugim motivima, i naravno, jaja sa ispisanim željama i čestitkama za Uskrs" podsetila je Ljubica Bačić, kustos etnolog u Gradskom muzeju u Somboru.

Šarena jaja kao simbol ljubavi i radosti života poklanjaju se tokom uskršnjih praznika.

Kod pravoslavnih hrišćana za uskršnji ponedeljak šarena jaja se nose na groblje. Šokice bogato izrađuju tzv vitana jaja i poklanjaju momcima koji im na Petrovdan kupuju licidersko srce, a kod Bunjevaca šarenim jajima se, uz pomorandže, na vodeni ponedeljak, darivaju momci – polivači.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
utorak, 20 februar 2018 00:00

Sombor na starim razglednicama

"Sombor na starim razglednicama", Revijalna izložba upriličena u Gradskom muzeju u Somboru, pokazala je najkarakterističnije prizore gradske arhitekture prve polovine 20. veka sa ilustrovanih dopisnih karata. Uz printove, predstavljene su i originalne razglednice, s pratećim izložbenim materijalom koji dopunjuje vizuelnu prezentaciju.

Sombor je u prvoj polovini 20. veka imao formirano i danas prepoznatljivo gradsko jezgro, velelepne građevine, verske objekte, parkove ali i spomenike koji se pamte i sačuvani su samo na razglednicama i fotografijama kao ideološki otisci svog vremena.

"Vidimo Rakocijev spomenik kog je radio Đula Janković, Švajdla je radio Matrai, a Avgustinčić je radio Kralja Aleksandra. Reč je vrhunskim vajarima svog doba, a to što su radili naprosto nije izdržalo ideološki ispit vremena", ispričao je Čedomir Janičić, jedan od autora izložbe, muzejski savetnik i istoričar umetnosti u Gradskom muzeju u Somboru.

Razglednice su građanima poklonile i više od starog štimunga - kako je grad nekada izgledao, kako su se njegovi sugrađani potpisivali, kome su pisali, kako su se oblačili...

"Nas je samo zanimala prednja strana razglednica i način na koji su neki ljudi pravili reprezentativne vizuelne otiske grada i šta je to što je kao reprezentativni vizuelni otisak grada odlazilo u svet", istakao je Janičić.

Maštoviti autor s početka 20. veka futuristički je video Sombor sa tramvajem i cepelinom u centru grada. Iako je tramvaj ostao nedosanjani san većine Somboraca, fijakeri su dobili bitku sa brzim tempom savremenog života. Ne priznaju vreme i dalje lutaju ulicama Sombora.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 15 februar 2018 00:00

Sombor na starim razglednicama

Revijalna izložba povodom Dana grada koja prikazuje najkarakterističnije prizore gradske arhitekture prve polovine 20. veka sa ilustrovanih dopisnih karata otvara se 17. februara u 19 časova u Gradskom muzeju Sombor.

Izložba se sastoji od trideset foto–printova s prizorima (aversima — prednjim stranama) tzv. topografskih razglednica (urbani javni prostor: panorame grada, reprezentativne građevine, trgovi, ulice, verski i vojni objekti, železnička stanica, parkovi i sl). Uz printove predstavljeno je trideset originalnih razglednica iz zbirke Gradskog muzeja Sombor, s pratećim izložbenim materijalom koji dopunjuje vizuelnu prezentaciju.

Uz kraći informativni tekst, upriličena je jedna igra/poziv na slanje vintidž–selfija za Dan grada. Grad pravi svoj selfi tako što ga „slikamo”, retuširamo po želji i šaljemo putem društvenih mreža ili na druge načine dostupne digitalnom tehnologijom kao razglednicu ovog vremena.

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 11 januar 2018 00:00

Dopuna legata Zorna Stošića Vranjskog

U utorak, 16. januara u 12 časova u Gradskom muzeju Sombor biće održana svečana primopredaja slike i crteža — poklona Zorana Stošića Vranjskog u okviru redovne dopune legata.

Poklon čine:

Slika Kosmička varijanta, ulje na platnu, 55×45 cm, 2011.
Crtež Kosmički sonet, lavirani tuš, 80×70 cm
Crtež Kosmički sonet, lavirani tuš, 85×65 cm, 2014.

Zoran Stošić Vranjski je 1992. godine sklopio ugovor o poklonu sa somborskim Gradskim muzejom, kojim se obavezuje da će svake godine ostaviti po tri svoja rada Likovnom odeljenju.

Legat sadrži slike, crteže, kataloge, plakate, kompletnu dokumentaciju o slikaru i drugi materijal vezan za ličnost i delo ovog umetnika.

Objavljeno u Somborske vesti

Kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, počela je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. novembra, a završava se 10. decembra, na Međunarodni dan ljudskih prava.

Ova globalna svetska kampanja obeležava se u više od 100 država sveta i 1700 organizacija, sa ciljem da se podigne svest o prisutnosti nasilja i da se preduzmu akcije za suzbijanje nasilja nad ženama.

Zvanična boja kampanje je narandžasta, kao simbol svetle i optimističke budućnosti oslobođene od nasilja nad ženama i devojčicama.

U skladu sa bojom kampanje u Somboru je osvetljena zgrada Galerije savremene umetnosti Gradskog muzeja.

Rasvetna tela za osvetljenje galerije, gradu Somboru, je ustupila je beogradska firma ZG Lighting doo.

Objavljeno u Somborske vesti

Otvaranje izložbe poznatog kolekcionara dr Slobodana Mijatovića "Značke planinarskog društva" biće upriličena 28. septembra sa početkom u 18 časova.

Izložba planinarstva obuhvata period od 1874. godine do danas, koju prate značke, knjige, amblemi i dokumenta.

Dr Slobodan Mijatović je aktivni član "Društva kolekcionara u Subotici", doživotni član "Srpskog numizmatičkog društva", član društva kolekcionara u: Subotici, Temišvaru, Osjeku, Belom Manastiru, Pitsburgu (USA), ACIR u Bukureštu i Torontu. Učestvovao je na domaćim i međunarodnim izložbama.

Objavljeno u Somborske vesti

U Gradskom muzeju u Somboru čuva se jedinstvena zbirka od pedesetak ikona crtanih na staklu, koje su od sredine XVIII pa do početak XX veka slikali sveštenici i meštani Stapara. Ovakvu zbirku nema ni jedan muzej.

Vredna zbirka staparskih ikona na staklu počela je da se formira još 1883. godine kada je osnovano Istorijsko društvo Bačko- bodroške županije, jer se već tada znalo koliko su one vredne, retke i izuzetne po tome što su ih oslikavali samouki Staparci uz sveće.

"Sa izuzetnom preciznošću crtali su ti Staparci ikone nakon napornih dnevnih poslova. Radili su bojama koje su postojane sve do danas i na način na koji se vrlo teško stvara jedno umetničko delo, a to je slikanje odnazad kao u ogledalu, polazeći od najsitnijih detalja kao što je dužica oka", kaže Milka Ljuboja kustos-istoričar Gradskog muzeja Sombor.

Petpostavka je da su Staparci ovu jedinstvenu umetnost oslikavanja ikona doneli sa sobom iz svoje postojbine sela Bokčinovci.

"Ovde kod nas su izložene uglavnom ikone koje su radili otac i sin sveštenici Popović, jer su one i najstarije, pa mi tako povezujući te dve činjenice smatramo da su se oni time bavili u svojoj postojbini odnosno selu Bokčinovci", kaže Ljuboja.

Slikanje ikona na staklu nastavljeno je i krajem XIX veka i prvih decenija XX veka.

"To su bila braća Jovan i Milan Savčin koji su se pojavili u samom sumraku ove tehnike. Radili su tri decenije i iza sebe su ostavili stotinak ikona urađenih, a u muzeju je ikona crne Bogorodice", kaže Dejan Milić iz Stapara.

U Staparu je danas malo sačuvanih ikona na staklu, a nekada su ih imale mnoge porodice.

"Stare porodice koje su izumrle prenosile su ih sa kolena na koleno, dok se porodice nisu ugasile. Kada se porodica ugasila neke su ikone donete u crkvu, ali neke su i izlupane. Ima danas dosta mladih ljudi koji znaju za ikone na staklu, njihovu vrednost i čuvaju po svojim kućama", kaže Dejan Milić.

Iz muzejske zbirke izdvajaju se ikona crne Bogorodice, koja je retkost u zapadnoj umetnosti, i najstarija ikona Bogorodice sa malim Hristom i Jovanom Pretečom iz sredine XVIII veka pronađena u crkvi na staparskoj vodici.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
subota, 26 avgust 2017 00:00

Musica Viva: Koncert za kraj leta

Vokalni ansambl „Musica Viva” priređuje „Koncert za kraj leta” u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja u Somboru, u utorak, 29. avgusta u 19 časova. Na programu su svetovna dela a cappella, world music i pop obrade.

Ulaz je slobodan. Na koncertu će se prikupljati dobrovoljni prilozi za nabavku klarineta za člana ansambla Nebojšu Đurića.

Objavljeno u Somborske vesti

U Gradskom muzeju je 14. avgusta 2017. godine potpisan ugovor o poklonu između Marije Brankov i direktora somborskog muzeja Branimira Mašulovića. Marija Brankov poklanja muzeju deo umetničke zaostavštine svog pokojnog supruga, somborskog umetnika Branislava Brankova: osamdeset crteža, u olovci, tušu, ugljenu i drugim crtačkim tehnikama (od najranijih skica preko čitavog puta umetničkog razvoja do poslednjih radova), trideset radova u pastelu, jednu gipsanu skulpturu (portret Pavla Velenrajtera, arheologa i bivšeg kustosa somborskog muzeja), kao i prateću dokumentaciju (katalozi izložbi, fotografije, novinski i drugi članci i napisi).

Premda bez formalnog obrazovanja, Brankov je već pedesetih godina primećen od strane Milana Konjovića kao darovit umetnik–početnik koji će svoju primarnu vokaciju vajara zameniti čudesnom sudbinom jednog od najzanimljivijih umetnika crteža. Od prvih skica rađenih pod maestrovim uticajem (ali i tada samosvojnih, sa gotovo usađenim odnosom prema formi i njenoj transformaciji u voluminozno), preko apstraktnih, asocijativnih, figuralno–fantastičnih motiva, Brankov brižljivo gradi svoj crtački opus razrađujući svoj rukopis grupisanjem, razlaganjem, oslobađanjem forme: bilo snažnim, ekspresivnim potezima koje napadaju format sa svih strana dok iz njega upravo ne „isklešu” skulptorski oblik ili kakvu sličnu plastičku činjenicu, bilo nežnim, strpljivim modelacijama šrafurama koje se iz centralnog plana, sasvim lirski, gube u izmaglicama sfumata ili crticama koje izvan organizacije šrafure ostaju kao poseban, neuhvatljiv gest nedorečenosti, likovne „tri tačke” iza poruke prepuštene kao intimno, usamljeno žarište fiksiranog prizora.

Kolorizam Brankov neguje kroz „žensku”, lirsku tehniku pastela mnogo uverljivije nego na klasičnim slikama u ulјu gde se počesto gubi u dekorativnosti i šematizovanim rešenjima. Pasteli pokazuju njegov solidno razvijen koloristički nerv ali i posebnu pažnju u kompozicionoj organizaciji koju prati hrabra crtačka izvedba ali koja i dopušta časove odahnuća u igri, jednoj pomalo hipijevskoj atmosferi jarkih i veselih boja, u dinamičnim, melodijskim formama koje relaksiraju njegov inače veoma pesimističan i sumoran opšti ton.

Napokon, tu je sjajni portret Pavla Velenrajtera, čuvenog somborskog arheologa. Radi se o jednom besprekornom vajarskom delu, preciznom poput posmrtne maske, izražajnom i prijateljski osećajnom, svedokom prijateljstva ta dva neobična i darovita čoveka. Najzad, to je i jedno od najprijatnijih iznenađenja za somborski muzej koji će imati priliku da na svojoj stalnoj postavci, osim svedočanstava „zvanične” prošlosti, predstavi i svog zaslužnog radnika kao deo svog intimnog nasleđa.

Biografija

Branislav Brankov (Sombor, 1929—2007). Rano ostao bez oca koga su posle Drugog svetskog rata likvidirali predstavnici nove vlasti. Sa mlađim bratom Borislavom posvetio se umetnosti. Otkrio ga je Milan Konjović koji ga ohrabruje na istraživanje i izlagačku praksu. Izlagao na nevelikom broju samostalnih i brojnim kolektivnim izložbama ULUV–a, Trijenalima savremenog jugoslovenskog crteža u okviru somborske Likovne jeseni i dr. Boravio u dva navrata u Parizu, u Nacionalnom muzeju moderne umetnosti. Njegov prebogat opus nalazi se kod njegovih naslednika, a pokušaj podsećanja na njegov značaj učinjen je na posthumnim izložbama u Somboru i Novom Sadu 2007. godine.

Objavljeno u Somborske vesti

Univerzitetski profesor u penziji dr Nada Todorov, autor monografije, predstavila je 2. juna na promociji u Gradskom muzeju jednu od najstarijih somborskih porodica — porodicu Vuić.

Hronika ugledne somborske porodice započinje od sredine XVIII veka i traje kroz njihove potomke do današnjih dana. Sudbina članova porodice Vuić isprepletena je sa životom Sombora. Brižljivo sačuvana uspomena na svoje pretke i korene, monografija „Somborska porodica Vuić”, svedočanstvo je jednog vremena i potvrda jednog trajanja.

Na promociji su o monografiji još govorili prof. dr Borjanka Trajković i prof. dr Boris Kršev. Publiku su zabavili učenici Srednje muzičke škole „Petar Konjović”, svirajući bećarce koje su Vuići napisali.

Objavljeno u Somborske vesti

U petak, 2. juna, u Gradskom muzeju Sombor održaće se promocija monografije „Somborska porodica Vuić”, autorke prof. dr Nade Todorov

Uvodna reč će dati Branimir Mašulović, direktor Gradskog muzeja Sombor, dok će o monografiji govoriti: Vladimir Jerković, direktor biblioteke „Karlo Bijelicki”, prof. dr Borjanka Trajković i prof. dr Boris Kršev, recenzenti i prof. dr. Nada Todorov, autorka.

Vuići su danas skoro nepoznati, a nekada su bili jedna od najčuvenijih i najimućnijih srpskih građanskih porodica u Somboru. Dve ličnosti iz ove porodice nalaze se u Srpskom biografskim rečniku (Jovan i Nikola Vuić); kralj Petar I Karađorđević odlikovao je, istog dana, tri rođene sestre Ordenom krsta milosrđa (Ana, Katarina, Jelena Vuić); Nikola Vuić je odlikovan Medaljom rada; suprug Katarine Vuić Ordenom Svetog Save IV stepena; sina Ane Vuić je odlikovala Kraljevina Bugarska Ordenom za građanske zasluge V stepena.

Vuići su bili osnivači najznačajnijih somborskih institucija. Prvi dekan Medicinskog fakulteta u Novom Sadu potiče iz ove porodice, sekretar poslanstva Kraljevine SHS u Sofiji i Budimpešti bio je sin Ane Vuić itd. Vuići su bili zadužbinari, donatori, poliglote, sjajni muzičari, skromni i radni. U monografiji se prati razvoj ove porodice od sredine osamnaestog veka, do današnjih dana. Objavljene su stare fotografije iz porodičnog albuma i drugih izvora, korišćeni mnogi podaci iz periodike i stručnih publikacija.

Za sve dodatne informacije i reč više obratite se prof.dr. Nadi Todorov na kontakt telefon 063/258-239.

Premijerno izvođenje

Somborski bend „Kulturica”, čiji su članovi: Nikola Gradinac, Miloš Repić, Marko Mastilović, Ignjat Bećir, Arsenije Stojanović i David Rončević, premijerno će izvesti deo sačuvanog bećarca posvećenog Lazi Kostiću.

Promocija monografije o porodici Vuić održaće se u dvorištu Gradskog muzeja Sombor, a u slučaju lošeg vremena u Galeriji savremene umetnosti Gradskog muzeja Sombor.

 

 

Objavljeno u Somborske vesti
četvrtak, 18 maj 2017 00:00

Lični "muzeji" Somboraca

U okviru manifestacije "Muzeji Srbije - Deset dana od deset do deset“, u Gradskom muzeju u Somboru predstavljen je program "Muzej u mom domu“. Ulogu kustosa preuzeli su građani predstavljajući deo svojih malih muzejskih zbirki.

Prepoznajući vrednost predmeta, dokumenata i fotografija svedočanstvene vrednosti za prošlost svojih porodica, u komunikaciji sa sećanjima i argumentovanim tumačenjima, građani Sombora su se potvrdili kao pravi kustosi.

"Ovaj predmet se zove obramica, inače je korišten u svrhu prenosa tereta. Uglavnom su ga koristile žene. Kažu da je jedna žena na obremici mogla da prenese teret od 50 kg od kuće do pijace. Predmet je simbioza rada stolara i kovača“, rekao je Antun Petrović predstavljajući samo deo predmeta sačuvanih iz porodične stolarske radionice.

"Venčavalo se sa punoletstvom, u to vreme sa 21 godinu, u divnoj haljini sa 9 seferina i velikim zlatnim lancem. To je bunjevačka nošnja, jedna od svečanih, zato što je bilo više svečanih – jedna za venčanje, jedna za proštenje… Zavisilo je od imanja i bogatstva familije, a bili su imućni!“ objasnila je Marina Uzelac pokazajući lepu zbirku venčanih fotografija bunjevačke familije Beretić iz Čonoplje.

Melodije sa usne harmonike Vladimira Nedeljkovića, kozačkog porekla, ovekovečene su filmom "Balkan Ekspres“ a prikazani predmeti i fotografije, deo su zbirke sina Aleksandra: "Tu je kofer sa kojim je moj otac putovao u posetu svom ocu na dva impresivna broda u to doba – Queen Mary i Queen Elizabet. A tu su i usne harmonike - prva i poslednja koju je otac kupio“

Nevena Živadinović Kusonić, vodič — animator kulturnih programa i PR muzeja u Somboru naglasila je: "Značaj ove manifestacije, unutar same manifestacije „Muzej u mom domu“ jeste u tome što građani izlažu svoje predmete lične i pokazuju da svako od nas može biti baštinik te ukazuju na sam značaj predmeta koji građani poseduju.“

Bila je ovo prilika za prikaz brojnih predmeta iz kućnih zaostavština sa emotivnim značajem predstavljenih na atraktivan muzeološki način i potvrda da se kulturna baština ne tiče se samo ustanova već svakog od nas.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 14 maj 2017 00:00

Muzej u mom domu

U sredu,17. maja, između 10 i 13 časova, u dvorištu Gradskog muzeja Sombor, biće predstavljen program Muzej u mom domu, u okviru manifestacije Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10.

Program ima cilj da pokaže da svaki čovek može biti baštinik i da može svoju baštinu, koju ima u svom domu, na kustoski/muzeološki način prepoznati, opisati, predstaviti, interpretirati i publikovati.
Svaki potencijalni baštinik bi trebalo da sam ili uz pomoć svoje porodice, prijatelja i samih stručnjaka muzeja prepozna predmet kao verodostojan, da ume da ga tačno opiše i stavi u odgovarajući kulturnoistorijski kontekst, da mu obezbedi dodatu vrednost ličnim odnosom i intimnim, emotivnim značajem i da ga, napokon, predstavi na atraktivan muzeološki način.

Program uključuje zanimljive, raspoložene, elokventne građane koji imaju odgovarajuće predmete, dokumente, fotografije ili bilo šta od svedočanstvene vrednosti za prošlost svoje porodice i/ili grada, a što komunicira autentičnošću, poklapanjem dokumenta i sećanja i argumentovanim tumačenjem. Veoma je važno naglasiti: nije svaka stara stvar muzealija! Građanin-kustos ima zadatak da svoje predmete učini komunikativnim prema znatiželjnicima koji bi trebalo da prepoznaju vrednost tih predmeta i da se sami odvaže za kustoski posao u svom domu.

Kulturna baština ne tiče se samo ustanova ili nadležnog ministarstva već svakog od nas.

Učestvuju građani-kustosi: dr Ankica Vučković, Lana Lazić, Aleksandar Nedeljković i drugi.

Objavljeno u Somborske vesti

Gradski muzej Sombor i ove godine učestvuje u manifestaciji „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10”. Tema ovogodišnje manifestacije je „Muzej u gostima”. U skladu sa temom Gradski muzej Sombor je priredio program koji traje od 11. maja i završava se sa „Noći muzeja” 20. maja.

Ulaz na manifestaciju je besplatan. Radno vreme tokom manifestacije je od 10 do 22 časa, a za „Noć muzeja” 20. maja od 17 do 1 čas posle ponoći.

11. maj

10:00 Projekcija promotivnog filma „Muzej u gostima”
10:00 Izložba „Povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora 1749” u Kljajićevu

12. maj

10:00 „Muzej u koferu” — muzej u gostima u vrtiću
10:00 Radionica „Pečat” — muzej u gostima u Čonoplјi

13. maj

10:00 — 22:00 Stručno vođenje kroz postavku na svakih sat vremena

14. maj

17:00 „Čajanka sa prijateljima” — dan prijatelja muzeja

15. maj

17:00 Predstava „Vremenska kapija” OŠ „Avram Mrazović” — škola u gostima

17. maj

10:00 — 13:00 „Muzej u mom domu” — baština privatnog doma u gostima muzeja

18. maj

18:00 „Ritam spirale” — otvaranje izložbe povodom Međunarodnog dana muzeja

19. maj

10:00 Izložba „Povelja slobodnog i kraljevskog grada Sombora 1749” u Bačkom Monoštoru

20. maj

17:00 — 19:00 Muzejska igra „Potraga za muzejskim blagom”
22:00 Koncert Miloša Momčilovića — Nanija

Objavljeno u Somborske vesti
Strana 1 od 4

Web preporuke

loading...

Još vesti iz kategorije...

Top