Somborske vesti

Somborska "Čistoća" uklanja životinjski otpad sa puteva i po prijavi građana

Uginule životinje na putevima nisu retkost, ali ubuduće će njihovo uklanjanje biti rešavano na adekvatniji način, poručuju iz JKP Čistoća Sombor, jer su opremljeni novim specijalizovanim vozilom za te namene, ali i sakupljanje životinjskih leševa iz domaćinstava, koji su neretko završavali na divljim deponijama. U komunalnom preduzeću poručuju da se ta usluga građanima neće naplaćivati.

Leševi većinom pasa, mačaka ali i drugih manjih životinja na našim putevima nisu retkost. Gotovo da nema vozača, koji saobraćajući drumovima nije naišao na taj ružan prizor, koji ne samo da ne prija oku, već predstavlja i opasnost u saobraćaju.

"Što se tiče životinja na putu, svakodnevno se viđaju raznorazne životinje, kao što su psi, mačke, fazani, zečevi, lisice itd. Kada neko udari automobilom životinju, to je isto kao da ste udarili kamen i ne samo da utiče na bezbednost, već i na automobilu nastaju velika oštećenja. Nikada do sada nisam udario životinju na putu, na sreću", rekao je Veselin Vujović, Sombor.

"Opasnost po vozače je velika iz tog razloga što su životinje pored puta i ako vozači voze brzo, do ne uočavanja i naletanja na životinju, ali ako ih primete a brzo voze onda dolazi do skretanja i postoji mogućnost prevrtanja vozila, pa saobraćajne nezgode", saopštio je Panto Petrović, direktor Auto – moto – klub Magnet Sombor.

U komunalnom preduzeću "Čistoća" ističu da se godišnje, po prijavama građana, sa somborskih puteva ukloni oko 200 leševa životinja, ali da je najveći problem animalni otpad iz domaćinstava kojeg na godišnjem nivou ima oko 120 tona.

"Leševe sa puteva smo kupili uglavnom po prijavi građana, a nešto i po prijavi policije i to kada u javnom saobraćaju nastaradaju razne životinje. Uglavnom su to psi i mačke. S obzirom da smo dobili specijalizovano vozilo za sakupljanje, mislim da će bolje i lakše da se radi", kazao je Vladimir Krneta, JKP "Čistoća" Sombor.

"Ne samo na okolnim putevima, već i po kanalima, okolnim njivama i livadama neodgovorni građani bacaju leševe uginulih životinja iz domaćinstava. Ima i onih koji ih zakopavaju, ali većina to ne radi i bacaju ih ne razmišljajući koliko zagađuju životnu sredinu. Na građanima je samo da prijave da imaju uginulu životinju, a mi ćemo je adekvatno pokupiti sa novim specijalizovanim vozilom", izjavio je Vladilsav Živanović, tehnički direktor JKP Čistoća, Sombor.

U JKP "Čistoća" Sombor ističu da očekuju da će građani prijavljivati uginuća domaćih životinja, a informacije će dobiti na poleđini komunalnog računa.

"Svega možda desesetak tona uginuća se preda u somborsku "Proteinku" na uništavanje, a onda možete zamisliti koliko je 110 tona rasutog animalnog otpada po deponijama. Možda je najveća deponija te vrste između Stapara i Bačkog Brestovca. Nama je cilj da utičemo na svest građana i da štitimo životnu sredinu", dodao je Živanović.

Ubuduće će somborska "Čistoća" specijalizovanim vozilom sakupljati sav animalni otpad koji građani prijave i ta usluga se neće naplaćivati sa ciljem sprečavanja nastajanja novih i širenja postojećih opasnih deponija.

Izvor: RTV

Još vesti iz kategorije...

Top