Somborske vesti

Sombor postavlja više od 20 tabli sa natpisima na jezicima manjina

U Srbiji su u zvaničnoj upotrebi jezici i pisma 11 nacionalnih zajednica. Prošla godina bila je u znaku zakonskih izmena, koje su proširile prava na upotrebu tih jezika, a sada sledi i njihova primena, rečeno je na okruglom stolu, posvećenom službenoj upotrebi jezika i pisma nacionalnih manjina u jedinicama lokalne samouprave, u Somboru. 

Grad Sombor postaviće više od 20 tabli u gradu i selima sa natpisima na jezicima nacionalnih manjina, koji su na teritoriji grada u službenoj upotrebi. To će sa 15.000 evra finansirati Savet Evrope.

"Projektom je planirana izrada i postavljanje 22 table, međutim, kasnije je tokom realizacije došli smo do toga da bi se moglo izraditi 24 table. Tako da će biti postavljene te 24 table od oko 30 koliko nedostaje", kaže Mihael Plac šef Odseka za lokalni ekonomski razvoj.

Table sa natpisima na jezicima nacionalnih manjina samo su deo prava nacionalnih manjina na službenu upotrebu jezika i pisma. Ta prava proširena su, zakonskim izmenama prošle godine, a ova godina biće posvećena njihovoj primeni.

"Zakon nam je važno da 2019. godinu posvetimo podozanju svesti i informisanju građana o njihovim pravima, podsećanju predstavnika pravosudnih organa, gradskih i opštinskih uprava na obaveze koje ovi zakoni propisuju", rekla je Ivana Antić pomoćnica ministra Ministarstva državne uprave i loklane samouprave.

Problema u primeni zakona ima, i na tome će se tek raditi. Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina prati Savet Evrope.

"Mi naravno u ovom pogledu pokušavamo da pomognemo tako što dodeljujemo male grantove, što je bespovratna pomoć. Neke od njih se odnose na isticanje tabli sa imenima ili na prevođenje određenih dokumenata na jezijke nacionalnih zajednica. Ali u krajnjoj liniji Srbija je ta koja će morati da ispuni sve u oblasti u primeni ovih prava", smatra Tobia Flesenkemper, šef kancelarije Saveta Evrope u Beogardu.

Na teritoriji Grada Sombora u službenoj upotrebi su srpski i mađarski jezik, a u Bačkom Bregu, Bačkom Monoštoru i Svetozaru Miletiću i hrvatski jezik.

Izvor: RTV

Još vesti iz kategorije...

Top