Somborske vesti

Podrška gradu Somboru u izradi LAP-a za Rome

Uvodna radionica za izradu Lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja održana je 5. decembra u zgradi Županije. Na radionici su učestvovali članovi Radne grupe za izradu LAP-a Roma koja se sastoji iz predstavnika relevantnih ustanova i institucija koje učestvuju u inkluziji Roma na teritoriji Grada Sombora i predstavnika Stalne konferencije gradova i opština Dejana Markovića, Duška Jovanovića i Rafaela Pupovca, a prisustvovali su i načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Nevena Rosić i koordinator za romska pitanja i koordinator Radne grupe za izradu LAP-a Roma Aleksandar Radulović.

Tema radionice je bila upoznavanje članova Radne grupe sa procesom izrade LAP-a Roma po SKGO metodama, a ovom prilikom prezentovan je proces izrade LAP-a Roma, kao i značaj istog za inkluziju Roma na lokalnom nivou.

Grad Sombor je jedan od 10 lokalnih samouprava koje su odabrane za dobijanje podrške za izradu LAP-a za socijalno uključivanje Roma i Romkinja kroz program „Podrška EU inkluziji Roma u Srbiji-Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština.

Još vesti iz kategorije...

Top