Somborske vesti

Oktobarska nagrada Sombora akademiku Gutmanu

Gradsko veće, na predlog komisije, odlučilo je da se najviše gradsko priznanje, Oktobarska nagrada, dodeli akademiku Ivanu Gutmanu, rođenom Somborcu, koji je slavu hemičara, naučnika svetskog glasa stekao kao profesor Prirodno matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Novčani iznos nagrade po ovoj odluci iznosi 120.000 dinara, a visoko varoško priznanje bi trebalo da mu bude uručeno na svečanoj sednici Skupštine grada, za Dan oslobođenja Sombora, 21. oktobra.

U žižu interesovanja srpske javnosti ovaj, nekadašnji učenik somborske Gimnazije „Veljko Petrović“ koja ga je 2015 proglasila za „istaknutog prijatelja“, dospeo je nedavno i to u jeku sporenja oko pada rejtinga najboljeg srpskog Univerziteta u Beogradu na takozvanoj Šangajskoj listi. Ivan Gutman, našao se na 4439. mestu do sada najobuhvatnije baze najboljih i najcitiranijih svetskih naučnika, svojevrsnu evaluaciju blizu sedam miliona svetskih naučnika koju su uradili istraživači sa prestižnog američkog Univerziteta Stanford. Rangiranje je izvršeno na osnovu više kriterijuma, između ostalog po podacima o publikacijama i izvornoj citiranosti u kojoj je sprečena pojava veštačkog podizanja ukupnog broja citata, kao što je veliki broj autocitata i međusobno citiranje povezanih saradnika i kolega organizovanih u male međunarodne grupe („farme citiranja”).

Danas profesor emeritus Ivan Gutman, po Hiršovom indeksu i prošle godine najbolje rangirani srpski naučnik koji živi u domovini, četvrti je od deset najuspešnijih živih srpskih naučnika u celom svetu. Doktor hemijskih i matematičkih nauka, do penzionisanja 2012. godine je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu predavao fizičku hemiju, istoriju i filozofiju hemije i obradu rezultata merenja. Od 1988. godine član je SANU, član je Međunarodne akademije matematičke hemije i Akademije nelinearnih nauka u Moskvi, članstvo mu je 2012.godine potvrdila i Evropska akademija nauka iz Londona, počasni doktor nauka na mađarskom Obuda univerzitetu... Bio je stipendista Humboltove fondacije, radio je na Institutu za kvantnu hemiju u zapadnom Berlinu, Institutu za radijacionu hemiju u Malhajmu, univerzitetima u Nešvilu, Erlangenu, Jerusalimu, Santa Klari, Južnoj Karolini, Trondhajmu...

Diplomirao je 1970. godine sa prosečnom ocenom deset. Već 1971. godine objavio je prvi od preko 1.400 naučnih radova, od kojih je 270 samostalnih, dok je ostale uradio u saradnji s velikim brojem (preko 800) kolega iz zemlje i inostranstva. Pored desetak članaka monografskog i revijskog karaktera napisao je i šest knjiga objavljenih u inostranstvu, a publicistički rad je upotpunio i kao urednik nekoliko prestižnih međunarodnih naučnih časopisa. Sami njegovi radovi su citirani preko 30.000 puta u naučnim radovima drugih autora ali i preko pet hiljada puta u više od 460 knjiga i udžbenika. Predavanja je držao u više od 40 zemalja, a njegovi naučni radovi objavljeni su na preko 15 jezika.

Osam srpskih velikana
Po nedavno objavljenoj studiji Univerziteta Stenford među 100.000 najcitiranijih svetskih naučnika, pored Gutmana, našlo se još sedam srpskih naučnika. Tako su pozicije među 1,5 odsto najpriznatijih u svetu zauzeli su još Dušan Teodorović (Saobraćajni fakultet Beograd), Vladimir Kostić (Medicinski fakultet Beograd), Zoran Petrović (Institut za fiziku Beograd), Nikola Konjević (Fizički fakultet Beograd), Magdalena Đorđević (Institut za fiziku Beograd), Gordana Ćirić Marjanović (Fakultet za fizičku hemiju Beograd) i Livija Cvetićanin (Fakultet tehničkih nauka Novi Sad).

Izvor: Dnevnik.rs

Još vesti iz kategorije...

Top