Somborske vesti

Odžrana 162. sednica Gradskog veća

Na 162. Sednici Gradskog veća grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi gradskog veća razmotrili su 23. tačke dnevnog reda.

Većnici su usvojili a krajnju reč daće odbornici Skupštine grada Sombora na narednoj sednici o Nacrtu odluke o osnivanju gradskog muzeja Sombor, Nacrtu odluke o upotrebi imena i simbola grada Sombora, Nacrtu odluke o pečatima organa grada Sombora kao i Izveštaju o radu mesnih zajednica na teritoriji grada Sombora za 2018. godinu.

Zbog odlaska jednog člana stručnog tima gradski većnici su na 162. sednici usvojili Predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva – dimničarske usluge na teritoriji grada Sombora, te će po ovom predlogu u timu biti:

1. Miroslav Kovačić, dipl.ek. (član Gradskog veća zadužen za oblast komunalnih delatnosti i investicija),

2. Jagoda Basarić, dipl. pravnik (Odeljenje inspekcije i komunalne policije)

3. Jovan Sretović, dipl. Pravnik ( Odeljenje za komunalne delatnosti i imnovinsko pravne i stambene poslove)

4. Milan Jović, dipl. inž. građ. (Odeljenje za komunalne delatnosti-imovinsko pravne i stambene poslove)

5. Milan Prole, dipl.ek i inženjer za proizvodno mašinstvo (pomoćnik načelnika Odeljenja za obrazovanje).

Učešće grada Sombora u projektu „razvijanje održivih prekograničnih klastera“ („enabling development of sustainable cross-border clusters“) predstavlja saradnju grada Sombora, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), lokalne razvojne agencije grada Belišća d.o.o., Biznis inkubatora BIOS Osijek i Fakulteta agrobiotehničkih nauka Osijek.

Projektom će se postići jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja, jer je njegov osnovni cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za rast kapaciteta i potencijala za zapošljavanje malih i srednjih preduzeća (MSP) kroz uspostavljanje dva zajednička prekogranična klastera u sektoru poljoprivrede i primenjenih IT rešenja u poljoprivredi i mašinskoj inženjerskoj industriji, koje koordiniraju institucije za podršku poslovanju i istraživačke institucije, na području grada Sombora i grada Belišća.

Članovi gradskog veća usvojili su Predlog rešenja o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola sa teritorije grada Sombora u školskoj 2019/2020. godini po kome učenici koji pohađaju srednje škole sa sedištem u Somboru za školsku 2019/2020. godinu, imaju pravo na regresirani prevoz kod izabranog prevoznika i to u visini od 40% za I i II zonu i 50% za III i IV zonu, odnosno u visini od 100% ukoliko su iz porodica koje su korisnici novčane socijalne pomoći, imaju smetnje u razvoju ili su bez roditeljskog staranja.

Još vesti iz kategorije...

Top