Somborske vesti

Održana 6.sednica Saveta za zapošljavanje grada Sombora

Sagledavajući mere aktivne politike zapošljavanja koje su sprovedene tokom 2018. godine, Savet za zapošljavanje grada Sombora konstatovao je da je za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2018. godini odobreno 23 zahteva poslodavaca za ukupno 33 lica u ukupnom iznosu od 5.040.000,00 dinara, a za subvencije za samozapošljavanje u 2018. godini odobreno je ukupno 35 zahteva nezaposlenih lica u ukupnom iznosu od 6.360.000,00 dinara.

Ove mere aktivne politike zapošljavanja realizuje Grad Sombor u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Na 6.sednici Saveta za zapošljavanje, održanoj 07.11.2018. godine, koncipirani su prioriteti i predlozi koji se odnose na sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja za 2019.godinu. Lokalnim akcionim planom zapošljavanja grada Sombora za 2019.godinu planira se sprovođenje tri mere aktivne politike zapošljavanja na teritoriji grada Sombora: subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima, samozapošljavanje nezaposlenih lica kroz davanje subvencije radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos i javni radovi.

Prema rečima Save Dojića, člana Gradskog veća grada Sombora zaduženog za finansije i privredu i predsednika Saveta za zapošljavanje, prilikom realizovanja javnih radova predlog je da se u najvećoj meri angažuju nezaposlena lica iz seoskih područja, kao i socijalno ugrožene kategorije lica.

Na sednici Saveta takođe je bilo reči o trenutnoj situaciji po pitanju nezaposlenosti i profila tražioca posla, dosadašnjoj saradnji NSZ – filijala Sombor, Grada Sombora i RPK Sombor i aktivnostima u cilju još kvalitetnije saradnje.

Još vesti iz kategorije...

Top