Održana 40. Sednica skupštine grada Sombora

Odbornici Skupštine grada Sombora su na današnjoj 40. sednici, većinom glasova usvojili Izveštaj o radu gradonačelnika i Gradskog veća grada Sombora za 2019. godinu.

Obraćajući se odbornicima gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović je navela sve radnje koje su Gradsko veće a i ona sama, preduzeli kako bi Sombor postao grad poželjan za živeti. U svom programu grad se oslonio na saradnju sa Pokrajinskom i Republičkom vladom, a realizovani su i projekti koji se finansiraju iz fondova Evropske unije. To se pre svega odnosi na IPA projekte prekogranične saradnje. Gradonačelnica je u svom obraćanju dala i presek rada od 2016. godine pa do danas.

Na današnjoj 40. sednici Skupštine odbornici su usvojili i Izveštaj o radu Gradske uprave grada Sombora za 2019. godinu kao i Predlog lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Sombora za period 2020-2021.

Odbornici su dali saglasnost na prve izmene i dopune programa poslovanja javih komunalnih preduzeća za 2020. godinu i to za JKP „Vodokanal“ Sombor, JKP „Vodovod“ Bezdan, JKP „Energana“ Sombor, JKP „Zelenilo“ Sombor, JKP „Parking Servis Sombor“ Sombor, JKP „Prostor“ Sombor i JKP „Čistoća“ Sombor. Odbornici su većinom glasova doneli Odluku o okončanju postupka likvidacije ustanove kulture galerija „Stojkov“ Sombor.

Odbornici Skupštine grada Sombora dali su saglasnost i na prve izmene i dopune Statuta JKP „Čistoća“ Sombor. Po ovoj odluci, odbornici su prihvatili predlog da JKP „Čistoća“ ubuduće ima tri izvršna direktora.

Na današnjoj sednici odbornici su doneli Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Čistoća“ Sombor i tekst konkursa, a na osnovu sprovedenog Javnog konkursa, imenovali su Momira Miokovića za direktora JKP „Zelenilo“ Sombor, inače dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora u ovom preduzeću, a Goran Nonković je imenovan za direktora JKP „Prostor“ koji je do sada obavljao tu funkciju u ovom preduzeću.

40. Sednicom Skupštine grada predsedavala je predsednica Skupštine Ljiljana Tica a rad Skupštine su i ovog puta bojkotovali predstavnici većeg dela opozicije.

Top