Somborske vesti

Održan prvi Festival solidarnosti u Bačkom Monoštoru

Prvi Festival Solidarnosti je održan u okviru Bodrog Festa u Bačkom Monoštoru. Ovom prilikom su organizacije civilnog društva, koje konstantno rade na poboljšanju kvaliteta života i rešavanju problema lokalnog stanovništva u opštini Sombor, predstavile različite radionice, kulturne, kreativne, likovne i ekološke aktivnosti, kao i izložbu fotografija sa projekta.
Somborski edukativni centar je organizovao kreativne radionice za najmlađe, Društvo podvodnih aktivnosti je predstavilo svoju opremu kao i realizovane aktivnosti, Udruženje Podunav je organizovao gastro radionicu sa korisnicima Prihvatnog centra u Somboru, dok je Uduženje Natura je predstavilo svoje realizovane aktivnosti.

Somborski omladinski BOOM je održao eko tribinu o reciklaži i delio poklone posetiocima Festivala za donete limenke i drugi reciklažni materijal, dok je Udruženje Griva, čiji je cilj da razvije terapijsko jahanje kao priznatu metodu podrške deci i mladima sa smetnjama u razvoju, održao pokazni čas jahanja kao i vožnju fijakerom za najmlađe učesnike Festivala Solidarnosti.

Udruženje Podunav je sa korisnicima Prihvatnog centra napravilo skulpturu arapskog konja koju su poklonili Udruženju Griva i njihovim korisnicima.

Korisnici prihvatnog centra za migrante i izbeglice u Somboru učestvovali su u svim ovim aktivnostima.

"Projektom Uhvati Grivu je po prvi put uključena u program terapijskog jahanja i grupa dece iz prihvatnog centra Sombor. To su deca koja pohađaju Osnovnu školu u Somboru, i naša akcija projekta je da im pružimo dodatne vanškolske aktivnosti, kako bismo im makar delimično vratili radosti detinjstva" Izjavio je Goran Lekić, predsednik Udruženja Griva.

"Fondacija Ana i Vlade Divac je od početka migrantske krize uključena u aktivnosti kako bi obezbedila bolje uslove života migrantima dok se nalaze u našoj zemlji, ali pružila pomoć i lokalnom stanovništvu u opštinama koje su najviše pogođene migrantskom krizom. Drago nam je da smo ove godine imali priliku da podržimo projekte i inicijative u Somboru koje unapređuju kvalitet života i rešavaju probleme lokalnog stanovništva ali i stvaraju prostor za zajedničke aktivnosti migranata i lokalnog stanovništva", rekla je koordinatorka projekta Ivana Živanović.

Ona je istakla da je u ovoj opštini podržano šest inicijativa ukupne vrednosti od 2.3 miliona dinara, a poseban naglasak stavljen je na one projekte koji se realizuju u ruralnim sredinama, a uključuju veliki broj ljudi i pokrivaju oblasti koje imaju najveću korist za lokalnu zajednicu, kao što su kultura, obrazovanje, sport i ekologije.

Veliki broj ljudi bio je uključen u sve aktivnosti, što je dodatna vrednost za lokalnu zajednicu.

Izvor: RTV

Top