Somborske vesti

„Kuća na pola puta” za nasilnike u Somboru

Da ne bi postali beskućnici koji će činiti nova krivična dela, neophodno je da bivši osuđenici za nasilje u porodici i oni kojima je zbog zaštite žrtve izrečena hitna mera iseljenja iz stana, imaju adekvatno utočište i tretman

Sombor bi mogao da bude prvi grad u Srbiji sa sigurnom kućom za nasilnike koji su izdržali kazne i one kojima je izrečena hitna mera iseljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom, saznaje „Politika”.

Kako bi se sprečila nova krivična dela, jer nasilnici ostaju bez doma, predloženo je da se izgradi objekat „kuća na pola puta” za njihov privremeni smeštaj i stručni tretman.

O ovoj inicijativi prvi put se javno čulo na okruglom stolu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i misije OEBS-a, povodom osnivanja „Mreže organizacija za postpenalnu podršku u Srbiji”.

Kada smo u ime javnosti postavili pitanje da li se razmišlja o pružanju pomoći nasilnicima koji postaju beskućnici, u cilju sprečavanja daljeg nasilja i novih krivičnih dela, otvorila se nova diskusija u kojoj se moglo čuti da za sada nema sistemskog rešenja za nasilnike koji su odlukom policije, tužilaštva i suda izbačeni iz stana.

Tokom prve godine sprovođenja Zakona o sprečavanju nasilja u porodici izrečeno je 15.000 takvih mera, uz zabranu prilaska i kontakta sa žrtvom. Hitne mere obično se izriču u trajanju od mesec dana, a nasilnici ih često prekrše, jer mnogi nemaju gde da odu, pa spavaju na ulicama i u parkovima. Ako se vrate kući ili kontaktiraju sa žrtvom, dobijaju prijavu za kršenje hitne mere i tada im sud za prekršaje po sili zakona izriče kaznu zatvora od 30 do 60 dana. Kada prođe mesec ili dva, oni izlaze iz zatvora i nemaju gde da odu, osim da se vrate kući, a u tom slučaju je rizik od ponovnog nasilja veliki.

Poverenica za alternativne krivične sankcije u Somboru Dragana Buzadžić javila se za reč i ukazala da u Somboru postoji saglasnost državnih organa da se izgradi jedan objekat koji bi se zvao „kuća na pola puta”, sa idejom da se spreči dalje nasilje ali i da se nasilnicima pruži stručna pomoć i podrška da promene svoje ponašanje.

– Nedavno smo imali sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave, policije, Centra za socijalni rad i kolegama iz Kazneno-popravnog zavoda u Somboru, na kome smo se pitali šta sa počiniocima krivičnih dela nasilja u porodici koji se nađu na ulici. Došli smo na ideju da pokušamo da napravimo „kuću na pola puta” gde će oni da budu privremeno smešteni i gde ćemo se zaista baviti njima – kazala je Dragana Buzadžić.

Za sprovođenje ove ideje imaju i podršku OEBS-a i tužilaštva u Somboru, a sledeće nedelje će se sastati sa gradonačelnicom i razgovarati o načinu da se ovaj projekat realizuje.

– Učiniocima krivičnih dela nasilja u porodici moramo se baviti na drugačiji način, kako se ne bi stvorio još veći problem. Oni su u riziku da učine nova krivična dela zbog nemaštine. U Engleskoj postoje sigurne kuće za osuđene osobe, u kojima oni mogu da borave od šest meseci do godine dana posle izlaska iz zatvora. U tim kućama sa njima rade stručni timovi, osmišljeno im je vreme, a ako su zaposleni mogu da idu na posao. Nezaposleni mogu da se bave poslovima od kojih sigurna kuća sama sebe izdržava. U to smo se uverili kada smo bili na studijskom putovanju u Engleskoj – navela je Dragana Buzadžić.

Naglasila je takođe da nasilnici nisu samo muškarci, već da je zabeleženo i nekoliko slučajeva žena koje su u Somboru osuđene zbog nasilja prema deci. Zbog toga će biti potrebno da se osmisle i stručni programi za rad sa nasilnim ženama.

– Mnogo je različitih životnih situacija kada je reč o nasilju u porodici, ali najvažnije je da se ovaj problem sistemski posmatra. Sistem bi trebalo da pruži odgovor na pitanje šta raditi sa nasilnicima koji nemaju gde da odu, ali mislim da će se odgovor pre svega naći u lokalnim sredinama, u nekom protokolu koji treba da postoji na lokalu – da se osnuje stručni tim koji bi bio stalno aktivan i koji bi mogao da reaguje u akutnoj situaciji i kasnije. U tom stručnom timu treba da budu i psiholog i psihijatar i taj policajac na koga je spušteno breme da donese odluku o hitnoj meri iseljenja nasilnika. Mislim da i u samom zakonu treba nešto menjati, a nadam se da će „Mreža” uskoro imati jedan temeljniji odgovor i predloge – rekao je predsednik Upravnog odbora novoosnovane „Mreže organizacija za postpenalnu podršku u Srbiji” Slobodan Arsenijević, koji je i predsednik Udruženja „Integracija” iz Valjeva.

Silvija Panović Đurić iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu navela je da Savet Evrope, u saradnji sa EU i Upravom za izvršenje krivičnih sankcija, razvija program za tretman alkoholičara, koji treba da počne sa primenom od juna. Ona je naglasila da je alkoholizam, prema statistikama Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, najčešći „direktni link” sa nasiljem u porodici.

Izvor: Politika

Još vesti iz kategorije...

Top