Somborske vesti

Izložba "Nauka za muzeje" u Somboru (VIDEO)

Bioarheološki materijal sa praistorijskog nalazišta Magareći mlin, Topola-Bač i Donja Branjevina, kao i rezultati dobijeni savremenim analizama, prikazani su u okviru izložbe Nauka za muzeje u Gradskom muzeju u Somboru. Reč je o projektu Birth, prvom projektu koji je u Srbiji podržan od strane Evropskog istraživačkog saveta. ...
“Ovo je izložba neverovatno zanimljivih dostignuća bioarheologije, arheologije i nauke zajedno, videće ono sve što su arheolozi tokom dugo vremena uspeli da otkriju kroz različite analize i sada prezentujemo sve te zanimljive podatke na jedan novi način – povezujemo bioarheologiju, antropološke nalaze sa arheološkim nalazima. Ono što je veoma značajno, to je prvi put da se na ovaj način nauka približava svi posetiocima” istakla je Viktorija Uzelac, kustos arheolog u Gradskom Muzeju u Somboru.

“Projekat se bavi proučavanjem različitih obrazaca naseljavanja prvobitnih ljudskih zajednica na teritoriji Balkana, promenama u njihovom zdravlju, fertilitetu i ishrani, pripitomljavanje prvih životinja i počecima upotrebe novih namirnica poput mleka i mlečnih proizvoda” objasnila je Ivana Živaljević, arheozoološkinja, istraživač.

Projekat Birth istražuje jedan od najuzbudljivijih perioda ljudske prošlosti kada, pre oko 8000 godina pre naše ere, u evoluciji čoveka dolazi do porasta fertileta čoveka.

“Tako smo na primer na fragmentima praistorijske keramike stare oko 8000 godina u saradnji sa laboratorijom u Bristolu otkrili tragove mlečnih proizvoda, datovali ih i na primer utvrdili da se u blizini Sombora pre oko 5800 godine pne proizvodio sir najstariji u Evropi” ispričala je Sofija Stefanović, rukovodilac projekta Birth, na Institutu Biosens u Novom Sadu

Bioarheološka istraživanja sprovode istraživači iz Instituta Biosens u Novom Sadu u saradnji sa kustosima Gradskog muzeja Sombor i Muzejske jedinice Narodne biblioteke „Branko Radičević” u Odžacima, i istraživačima i istraživačima Laboratorije za bioarheologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Izvor: RTV

Još vesti iz kategorije...

Top