Somborske vesti

Arhitektonska radionica Sombor

U Somboru je u ponedeljak počela sa radom prva radionica (škola) arhitekture i trajaće do petka 09. 11. 2018. kada će rezultate rada građani moći da vide na izložbi koja će se održati u Kulturnom centru grada u Domu omladine u 10 časova. Izložba radova napravljenih od strane studenata arhitekture sa pet arhitektonskih fakulteta iz Podgorice, Skoplja, Banja Luke, Beograda i Novog Sada a svi pod rukovodstvom njihovih profesora i asistenata, treba da bude podsticaj za razvoj turizma Gornjeg podunavlja a samim tim i Grada Sombora.

U organizaciji izložbe učestvovao je Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Odeljenje za urbanizam Grada Sombora a sve pod pokroviteljstvom Gradonačelnice grada.

Tema rada je: Urbanističko i arhitektonsko rešenje za TURISTIČKI KOMPLEKS GORNJE PODUNAVLJE

Ovaj kompleks na prostoru iza Spomenika Batinske bitke pa sve do mosta Slobode obuhvataće:
a) naselje sojenica uz Dunav,
b) hotel (spa centar),
c) pristan za brodove,
d) ostale sadržaje za prihvat većeg broja turista sa vode i kopna.

Na parceli uz Muzej batinske bitke je u planu izgradnja Posetilačkog i edukativnog centra specijalnog rezervata prirode Gornje podunavlje za koji je idejno rešenje uradio arhitekta Milan Stojkov sa saradnicima Sandrom Vrcelj i Brankom Morokvašićem a koji će imati ssa 700m2.

„Razloge za rad na ovom projektu nalazimo u turističkim vrednostima područja. Nalazeći se uz reku Dunav, u blizini gradova Sombora i Apatina, dobro povezan komunikacijama i lako pristupačan, Rezervat svojim prirodnim osobenostima, lepotom, mogućnostima za lov i ribolov i drugim sportsko-rekreativnim aktivnostima na vodi, poseduje i mogućnost razvoja boravišno sportsko-rekreativnog turizma, izletničkog i ekskurzionog turizma, manifestacionog turizma, eko turizma, seoskog turizma i drugih vidova turizma. Kao značajan turistički potencijal važno je istaći i trasu međunarodne biciklističke staze uz Dunav – ciklo koridor 6, koji većim delom prolazi kroz Rezervat.

Izvanredan geo-saobraćajni položaj (Panevropski multimodalni koridor VII-međunarodni plovni put VIc kategorije) na reci Dunav, položaj Opština u obuhvatu područja u graničnom pojasu i povoljne prirodne i hidrološke karakteristike, čine odlične pretpostavke za realizaciju strateških opredeljenja za razvoj ovog područja“, reči su Milana Stojkova glavnog urbaniste grada Sombora.

Još vesti iz kategorije...

Top