Somborske vesti

Apel JP „Vojvodinašume“ građanima da primene pojačane mere zaštite od požara

Neuobičajeno visoke temperature vazduha za ovo doba godine u sadejstvu sa vetrom često su uzrok nekontrolisanog širenja vatre koja veoma brzo može prerasti u požar.

Namerno spaljivanje suvih biljnih ostataka je veoma rizično naročito ako se vrši u blizini šume, stoga JP Vojvodinašume“, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara poštujući osnovna pravila preventive:
• zabranjuje se svako loženje vatre u šumi
• kretanje pecaroša i vlasnika bungalova u vikend naseljima dozvoljeno je samo po obeleženim putevima
• u vikend naseljima potpuno ugasiti korišćenu vatru pre napuštanja objekta
• zabranjuje se spaljivanje biljnih ostataka na poljoprivrednim površinama koje se graniče sa šumom
• ne spaljujte travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na poljoprivrednim posedima u blizini šume;
• ne bacajte opuške u prirodi;
• ne palite roštilj na otvorenom prostoru koji nije za tu namenu predviđen i adekvatno obezbeđen;
• nakon boravka u šumi, pokupite sve što ste sa sobom poneli, uključujući i praznu ambalažu;
• ne bacajte smeće u šumi između ostalog i zbog toga što postoji opasnost od samozapaljenja.

Još vesti iz kategorije...

Top