ponedeljak, 11 februar 2019 00:00

Nema sloge oko modela za rast penzija

Nakon pet godina suspenzije usklađivanja penzija sa inflacijom, od sledeće godine prema tvrdnjama vlasti, ali i izjavama predstavnika MMF-a u Zakonu o PIO ponovo će stupiti na snagu formula o usklađivanju penzija, samo, pitanje je koja.

Fiskalni savet je izašao sa dokumentom u kom se analizira pet formula koje se uglavnom koriste u evropskim zemljama. Do 2014. godine penzije su se usklađivale dva puta godišnje sa inflacijom i rastom BDP-a iznad četiri odsto. Od 2006. do 2010. godine povećanje penzija zavisilo je samo od rasta cena, a pre toga, od 2003. do 2006. godine penzije su usklađivane polovinom sa rastom cena, a polovinom sa platama.

I predlozi Fiskalnog saveta kreću se u ovim okvirima, a izgleda da svako ima svoju omiljenu kombinaciju.

Milojko Arsić, profesor na Ekonomskom fakultetu, smatra da je najadekvatnije rešenje takozvana švajcarska formula i to usklađivanje 50 odsto sa inflacijom, a 50 odsto sa zaradama.

„Ta formula je jednostavna i razumljiva. Takođe obezbeđuje da neće doći do većih izdataka za plate i penzije nego što je održivo. Kod usklađivanja sa BDP-om je problem sa kašnjenjem podataka za bruto domaći proizvod, pa imamo i revizije BDP-a. S druge strane, velikom broju ljudi nije baš ni jasno šta je BDP, dok su zarade svima jasne i vidljive“, objašnjava Arsić dodajući i da su podaci o inflaciji i zaradama mnogo ažurniji. Na primer, za prošlu godinu se kalkuliše sa rastom BDP-a od 4,4 odsto, ali prema podacima za poslednje mesece izgleda da će se rast korigovati nadole, na 4,2 odsto, pa se postavlja pitanje sa kojim bi se rastom BDP-a zapravo indeksirale penzije.

On ističe i da očekuje da Vlada ide na izdašniju formulu za penzionere.

„To je karakteristika mnogih vlada da daju građanima ono što žele, a građani ne razmišljaju da li je to održivo na duži rok ili da li će možda istisnuti javne investicije ili izdatke za zdravstvo ili školstvo“, napominje on.

Međutim, penzioneri preferiraju upravo usklađivanje penzija sa privrednim rastom, a čini se da i MMF naginje na tu stranu. Naime, prekjuče je DŽejms Ruf, odlazeći šef misije Fonda u Srbiji, izjavio da se „sa povećanjem plata i penzija može nastaviti, ali pod uslovom da ekonomija nastavi da raste. Želimo da u Srbiji postoji bolji okvir za plate u javnom sektoru i postoji formula za automatsko indeksiranje penzija, koje mora biti u skladu sa rastom privrede“.

Mada neka udruženja penzionera predlažu da se penzije povećavaju polovinom u skladu sa rastom cena, a drugom polovinom za rast BDP-a iznad dva odsto, što je malo izdašnija varijanta jednog od prethodnih zakona o PIO, Jovan Tamburić, predsednik Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, smatra da bi penzije trebalo da rastu u skladu sa rastom BDP-a bez obzira da li je veći ili manji od dva odsto.

„Ne znam zašto je Fiskalni savet predstavio sve one modele kada mi već imamo zakon o PIO koji propisuje da se penzije usklađuju 50 odsto sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom BDP-a iznad četiri odsto, samo što mi mislimo da nema razloga za tim limitom, već da treba da penzije rastu u skladu sa rastom BDP-a koliki god da je. Prethodnih godina rast veći od četiri odsto je pre bio izuzetak, što bi značilo da penzije ne bi bile usklađene u godinama kada je privredni rast bio manji“, napominje Tamburić dodajući da je 1,7 miliona penzionera neusklađivanjem u prethodnih pet godina oštećeno za oko 2,5 milijardi evra.

Tamburić se osvrće i na predlog Fiskalnog saveta da se gornja granica mase isplaćenih penzija smanji sa 11 na 10 odsto BDP-a.

„Nelogično je da država ograničava uplate za penzijske doprinose privatnim licima i firmama. Država treba da ograniči koliko se za penzije može isplatiti iz budžeta, a ne da se bavi PIO fondom. Takvih ograničenja nema nigde, samo u istočnoevropskim državama“, kategoričan je Tamburić.

Arsić se sa ovim ne slaže i poručuje da kada PIO fond bude mogao da se u potpunosti finansira iz doprinosa, onda može da se priča o ukidanju ograničenja na rashode za penzije.

Profesor na Ekonomskom fakultetu Jurij Bajec brani predlog da se penzije usklade sa inflacijom i sa rastom BDP-a iznad dva odsto.

„Mislim da je vlada pogrešila što se već za ovu godinu nije vratila na postojeća zakonska rešenja. Minimum oko kog ne treba da ima nikakve polemike je da se održi realna vrednost penzija, a to je uvećanje za rast cena. Dalje penzioneri čine značajan deo stanovništva države i učestvuju u ekonomskim rezultatima zemlje. Napokon 30, 40 pa i 50 godina su radili i uplaćivali doprinose. Red je da učestvuju i sada u rezultatima i razvoju. Zato mislim da je dobro rešenje da penzije rastu za rast cena i za rast BDP-a iznad dva odsto. To je razumno i fiskalno održivo rešenje“, objašnjava Bajec.

On dodaje i da je prethodnih par godina usporen priliv novih penzionera zbog penala za prevremenu penziju, pa se sada ljudi ne žure u penziju već čekaju da odrade svoj radni vek.

„S druge strane imamo bolju naplatu doprinosa i rast broja zaposlenih koji uplaćuju doprinose, tako da se i izdaci iz budžeta za penzije smanjuju“, podseća Bajec zaključujući da je najvažnije da vlada odustane od diskrecionih odluka i usvoji pravila kojih će se pridržavati.

Inače prema analizi Fiskalnog saveta u poslednjih 10 godina najizdašnije za penzionere bile bi formule kojim se primanja usklađuju sa inflacijom i BDP-om.

Gledano od 2008. do 2018. formula inflacija plus rast BDP-a iznad dva odsto i inflacija plus polovina rasta BDP-a bi donele godišnji rast penzija u proseku od 6,6 odsto.

Formula u kojoj se penzije usklađuju 50 odsto sa inflacijom, a 50 odsto sa rastom zarada bi dale prosečno godišnje povećanje od 6,3 odsto, a recimo 30 odsto inflacija plus 70 odsto rast doprinosa bi dao najmanje povećanje penzija od 5,9 odsto godišnje. Recimo zakonsko rešenje po kom se penzije usklađuju sa inflacijom i povećanjem BDP-a iznad četiri odsto, značilo bi da od 2009. do prošle godine uopšte ne bi bilo usklađivanja sa privrednim rastom koji je uvek bio ispod četiri odsto i dao bi ubedljivo najmanje godišnje povećanje penzija.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
petak, 28 decembar 2018 00:00

Poštar ne nosi penzije svima

Novi penzioneri od 2019. godine svoj novac moći će da podignu samo u bankama. Novinu donele izmene Zakona o PIO

SVIM budućim penzionerima koji radno mesto napuste od 1. januara poštar neće moći da donosi penziju na ruke, već će je isključivo primati preko tekućeg računa u banci. To znači da, ukoliko nemaju filijalu banke u svom mestu, moraće dva puta mesečno da putuju do najbliže ispostave kako bi podigli svoj novac.


U Srbiji od 1,7 miliona penzionera više od 400.000 čekove dobija dostavom na kućnu adresu. Druga opcija je ocenjena kao preskupa za državu, a kako bi se izbegla situacija da veliki broj najstarijih u istom trenutku bude oštećen, odlučeno je da se krene od novih korisnika. Ova mogućnost najavljivana je i pre dve godine, što je tada izazvalo veliko nezadovoljstvo javnosti. Izmena je sada ušla u septembarske dopune zakona o PIO, koje je usvojila Skupština Srbije.

- Nisu krivi penzioneri što su odlučili da im novac donosi poštar, već činjenica da mnogi od njih žive daleko od gradova u kojima postoje ekspoziture banaka, a ima i manjih varošica u Srbiji u kojima nema otvorenih šaltera banaka - kaže Mihajlo Radović, predsednik Udruženja sindikata penzionera. - Čak i kada bi penzioneri želeli i hteli da imaju tekući račun, morali bi da idu u neki drugi grad da bi došli do svojih para. U toj situaciji oni se radije odlučuju na to da im penziju svakog meseca donosi poštar i isplaćuje na ruke. Veliki deo penzionera čak i ne ume da koristi bankarske usluge ili bankomat.

Isplatom “na ruke” ne gubi samo država, već i sami penzioneri. Oni zbog takvog načina isplate nisu u mogućnosti da podignu kredit ili da koriste čekove banke.

Kako naglašavaju u PIO fondu, ova izmenjena odredba iz Zakona o penziono-invalidskom osiguranju se ne odnosi na postojeće penzionere, koji su se već opredelili da primaju penziju na kućnu adresu ili putem šaltera isporučne pošte.

Ranije su penzioneri prvi ček primali na kućnu adresu, a posle su se izjašnjavali na koji način žele da se ona isplaćuje.

RAČUN, PA PRIMANjE

NOVI penzioneri, koji će posle 1. januara primiti prvu penziju, potrebno je da filijali Fonda koja sprovodi postupak ostvarivanja prava dostave potvrdu banke u kojoj je otvoren tekući račun ili punomoćje kojim se ovlašćuje osoba za prijem penzije, kako bi im penzija bila uplaćena na tekući račun. U slučaju da podnosilac zahteva, odnosno budući penzioner, ne dostavi potvrdu banke o tekućem računu, Fond mu neće isplatiti novac.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Nešto više od 90.000 penzionera koji su samostalno obavljali delatnost, danas će prvi dobiti penzije sa većim iznosom.

Kakav je odgovor na zahteve sindikata penzionera koji je tražio da se ukine Zakon o privremenom umanjenju penzija, a sada traži da se isplati deo penzija koji u međuvremenu nije uplaćivan, ministar poručuje penzionerima da Vlada Srbije vodi računa o njima. "Svakako nećemo komentarisati nešto što se nalazi pred sudovima i pred Ustavnim sudom, ali ono što ja dobijam kao informaciju je da PIO Fond uglavnom kada se pojavi na ročištima, presuđuje se u korist PIO Fonda. Ne bih voleo da to bude dodatni trošak našim penzionerima. Oni treba da veruju u Vladu Srbije, mislim da smo odgovornim radom u protekle četiri godine to i dokazali", zaključio je ministar.

Prema rasporedu isplate PIO Fonda, 6. novembra će oktobarski ček primiti poljoprivredni i vojni penzioneri, a 10. i svi ostali, prenosi RTS.

Većina penzionera dobiće pet odsto povišice, a ostali, zbog ukidanja

Zakona o privremenom umanjenju penzija, od osam do 13,3 odsto više nego pre umanjenja.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević za Javni servis kaže da će svi penzioneri osetiti povećanje, kao i da je ukupan broj penzionera veći od 1.700.000.

"Ono što je bitno - sredstva su obezbeđena u budžetu za ovu i za sledeću godinu. Što se tiče samog ukidanja Zakona koji je bio o privremenom umanjenju to je bilo 2,32 milijarde na mesečnom nivou, a za ovo povećanje od pet odsto za ovaj deo penzionera koji to treba da primi za njih je 1,02 milijarde na mesečnom nivou", istice Đordević.

On kaže da će 1.300 000 penzionera imati pet odsto povećanje u odnosu na septembarsku penziju.

"Kako to izgleda - tih milion penzionera kojima nije dirana penzija do 26.643 dinara, njima će biti povećana pet posto. Onima do 34.003 dinara, kada se vrati posle ukidanja Zakona, pa razlika do pet odsto, tako da će biti pet odsto povećanje", objasnio je Đorđević.

On je dodao da je to urađeno baš zbog toga što je bilo raznih kritika da će biti urušen sistem, da ce to da urušiti penzioni sistem. "Upravo sa ovom merom mi nismo hteli da urušavamo sistem i izbegli smo tako nešto", ističe ministar.

Na pitanje kolika je prosečna penzija u Srbiji nakon ove komplikovane računice, uz tri povišice koje su isplaćene, ove sada i istovremeno ukidanja Zakona o privremenom umanjenju penzija, Đorđević kaže da će ona biti 26.320 dinara, što je za oko 5,4 odsto više.

Upitan koliko naplata doprinosa utiče na poboljšanje situacije u budžetu PIO Fonda, kaže da je u odnosu na neki raniji period, kada je bila dotacija iz budžeta i u iznosu od 48 odsto, danas je 29 odsto.

"To je jedan od razloga zašto smo povećali penzije. Kada gledamo naplatu doprinosa u odnosu na isti period prošle godine, ona je veća za nešto više od devet odsto i iznosi 29 milijardi".

Na pitanje šta je u ovom trenutku izvesnije za penzionere - povišica ili jednokratna pomoć i kada to mogu da očekuju, ministar kaže da se uskoro očekuje predlog Ministarstva finansija i da posle toga može da se vidi kako ćemo u sledeću godinu i da li ima prostora u ovoj.

Izvor: B92

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Fiskalni savet (FS) saopštio je danas da nema fiskalnog prostora za dodatno povećanje penzija u 2019. godini i savetovao Vladi Srbije da preostali deo fiskalnog prostora u budžetu iskoristiti za vraćanje na redovno indeksiranje svih penzija tokom 2019. i za vraćanje u uređen penzijski sistem.

 

U saopštenju se ističe da su pojedini mediji pogrešno protumačili stav Fiskalnog saveta o mogućnosti za povećanje penzija u 2019. i ocenu da je ukupan budžetski prostor za povećanje penzija u 2019. oko sedam posto, što je u skladu sa projekcijama Vlade i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Najveći deo tog prostora – pet posto, Vlada je opravdano iskoristila za ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija, što je u skladu sa preporukama Fiskalnog saveta.

Razlika između predloga Fiskalnog saveta i odluke Vlade je u upotrebi preostalih raspoloživih sredstava, objašnjeno je u saopštenju.

„Fiskalni savet smatra da je preostali deo fiskalnog prostora trebalo iskoristiti za vraćanje na redovno indeksiranje svih penzija tokom 2019, tojset za vraćanje u uređen penzijski sistem“, naglašeno je u saopštenju.

Međutim, Vlada se Uredbom o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju, od 18. oktobra 2018, već opredelila da se raspoloživa sredstva odmah iskoriste za nesistemsko povećanje penzija samo delu penzionera – onima koji primaju penziju manju od 34.000 dinara, objašnjava FS.

Tom uredbom Vlade potrošen je sav fiskalni prostor za povećanje penzija u 2019. i zato Fiskalni savet ocenjuje da u narednoj godini nema prostora za dodatno povećanje penzija“, naglašeno je u saopštenju Fiskalnog saveta.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Udruženja najstarijih uputila pismo Vladi s predlogom za rešenje zahteva. Zahtevaju isplatu razlike u primanjima za četiri godine. Ideja je da se u donese program po kojem bi bili obeštećeni svi penzioneri

 

PENZIJA je imovina, odnosno svojina svakog penzionera, i u Ustavu piše da se njeno umanjenje mora vratiti po tržišnoj vrednosti. Ovaj stav zastupa većina udruženja penzionera i smatra da država mora da im isplati razliku u penzionim čekovima koje su primali u poslednje četiri godine zbog primene Zakona o privremenom umanjenju penzija.


Savezi penzionera Vojvodine i Srbije već su uputili pismo Vladi. Oni smatraju da nije dovoljno da se iznosi vrate, već mora i da se nadoknadi dug, jer je to pravo stečeno na osnovu godina radnog staža i uplaćenih doprinosa.

- Svi u Srbiji imaju pravo da primaju onoliku penziju koliku su zaradili - smatra Milan Nenadić, predsednik Saveza penzionera Vojvodine. - Predložili smo Vladi da donese poseban program i obešteti penzionere za prethodne četiri godine, koliko nam je skidano od primanja. Predlažemo da država u nekom određenom periodu obezbedi novac u skladu sa stanjem u državnoj kasi, uz određenu kamatu. U suprotnom bi sigurno došlo do tužbi pred domaćim i međunarodnim sudovima.

Oni svoj stav obrazlažu kroz slučaj vojnih penzionera koji su zbog izbegavanja vanrednog usklađivanja penzija za 11,07 odsto, pre nekoliko godina, dobili spor protiv države. Budžet je to koštalo oko 16 milijardi dinara.

Mihajlo Radović, iz Udruženja sindikata penzionera, ističe da su se njihovi članovi odmah odlučili za tužbe.

- Opredelili smo se da podnesemo tužbe pred upravnim i osnovnim sudovima - kaže Radović. - Kakve god odluke sud da donese, mi ćemo ih prihvatiti. Naš stav je da kada neko nekome uzme pare, onda mora i da mu ih vrati.

Radović naglašava da veza između uplaćenih doprinosa i primanja mora da postoji i da ne može nijedna vlada da raspolaže primanjima onako kako ona misli da je najbolje.

- Bežanje od sistema švajcarske formule ili bilo kakve druge predvidive za usklađivanje penzija, urušavanje je PIO fonda - kaže on. - Ne može penzija da rešava pitanje socijale, odnosno onih koji imaju niže čekove, jer za tu oblast postoji zakon o socijalnoj zaštiti i njime se treba rukovoditi.

POMOĆ

U SAVEZU penzionera Vojvodine smatraju da je uredba Vlade kojom se predlaže da se onima sa čekovima nižim od 34.000 dinara povremeno isplati određena pomoć dobar predlog. Na taj način se ne ugrožava penzioni sistem Srbije, a Vlada bi trebalo da proceni kada je to neophodno.

Izvor: novosti.rs

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
četvrtak, 06 septembar 2018 00:00

Ukida se zakon o smanjenju penzija, ostaju penali

Ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević rekao je da je Socijalno-ekonomski savet prihvatio izmene zakona o Penzijskom i invaldiskom osiguranju, kojima se ukida zakon o smanjenju penzija, ali da ostaju penali za prevremeno penzionisanje.

"Obećali smo da ćemo ukinuti zakon o smanjenju penzija, kada se stabilizuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO fond) i on je sada stabilan, jer ga država dotira sumom koja je ispod nivoa koji traži Međunarodni monetarni fond", rekao je Đorđević na konferenciji za novinare posle sednice SES-a.

Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim su one smanjene, donet je 2014. godine zbog očuvanja finansijske stabilnosti penzijskog sistema, a njime su umanjene penzije iznad 25.000 dinara. Đorđević je istakao da nisu ukinuti penali penzionerima koji su prevremeno otišli u penziju, kada navrše 65 godina života kako su tražili sindikati, jer bi to "dovelo sistem u novi problem".

"Da su ukinuti penali onima koji odu u penziju pre 65. godine života i 40 godina radnog staža, verovatno bi bili zatrpani zahtevima za prevremeni odlazak u penziju", rekao je Đorđević.

On je istakao da bi veći problem od trenutnog troška bio koliko bi to pravo u budućnosti ljudi koristili. Izmenom zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, oni koji su imali beneficirani radni staž, prema njegovim rečima, moći će da odu u penziju i sa 50 godina života kada namire 40 godina staža, i neće biti zbog toga kažnjeni penalima, već će dobiti punu penziju.

"Po sadašnjem zakonu, na primer, piloti koji imaju pravo na beneficirani radni staž i za godinu dana im se računa 18 meseci, nisu mogli da se penzionišu ako imaju 50 godina života, a nakon ove izmene će moći", rekao je Đorđević.

On je istakao da su uvedene još neke novine u Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju i da se privremena rešenja za penziju više neće izdavati, kao i da će se ukinuti obrazac M-4.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisav Orbović rekao je da sindikati nisu zadovoljni činjenicom da nisu ukinuti penali onim penzionerima koji su "silom prilika zbog gašenja firme prevremeno oterani u penziju".

"Reč je o ljudima koji su izgubili radna mesta, a pre toga su primali minimalac i od kada su otišli u prevremenu penziju obračunavaju im se kazneni poeni i posle namirenja 65 godina života", rekao je Orbović.

SES je, kako je rekao, inicirao ukidanje kaznenih poena pre više od godinu dana ali to ne dozvoljava MMF.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da nas očekuju teški razgovori sa MMF-om oko povećanja plata i penzija, ali da ima prostora da se onima koji su podneli najveći teret reformi taj novac vrati – „na zdravim osnovama“.

 

„Mi ćemo u septembru znati tačno i kada i koliko, nakon dolaska delegacije MMF-a. Ali, sa ovakvim rezultatima, kada pogledate makroekonomske pokazatelje, stopu rasta, Srbija je po izveštaju EK vodeća zemlja u regionu po direktnim stranim investicijama. Mi u ovoj godini imamo 15,8 više direktnih investicija nego u prvih pet meseci prošle godine, a prošle godine smo bili apsolutni rekorder“, naglasio je Mali za RTS.

On je rekao da to znači nova radna mesta, te da je, po izveštaju EK, prošle godine u Srbiji otvoreno 20.000 radnih mesta.

„Opet smo apsolutni rekorder u regionu. I to su pokazatelji koji nam daju za pravo da planiramo još brže stope rasta u budućnosti“, rekao je Mali.

Govoreći o radu u Ministarstvu finansija, na čijem je čelu već dva meseca, Mali je rekao da se finansijama bavi 20 godina i da ima priliku da svoje znanje i iskustvo iskoristi da građanima i deci bude bolje.

„Imate osećaj ponosa da ste deo tima i da neke stvari menjate na bolje. Svaki razgovor sa MMF-om je težak, sa svima koji žele da investiraju u Srbiju je težak. Mi se borimo za svakog investitora, za svako radno mesto. Onaj ko ima novac može da ode i u Brazil, Kanadu, Ameriku, Rusiju, Češku, a on treba da dođe u Srbiju… Kada znate da neko otvara fabriku kod vas, to je osećaj ponosa koji ne možete da zanemarite, za to se borimo, za to i živimo“, istakao je ministar finasija.

Rekordni priliv investicija

Priliv stranih direktnih investicija u prvih pet meseci 2018. godine bio je 15,8 odsto veći nego u istom periodu prošle godine, koja je takođe bila rekordna sa čak 2,6 milijardi evra, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Mali se osvrnuo na izveštaj Eurostata u kome se navode podaci o stanju ekonomija članica Evropske unije i zemalja kandidata, konstatujući da je „Srbija potpuno ekonomski stabilna. „Imamo suficit u budžetu u prva tri meseca ove godine 0,4 odsto BDP, a učešće javnog duga u BDP je ispod 60 odsto. Primera radi, Hrvatska ima deficit od 1,9 odsto, a javni dug od čak 76,2 odsto, Rumunija ima deficit od 4,3 odsto, Mađarska od 1,3 odsto i javni dug od 74 odsto BDP, rekao je Mali gostujući u Dnevniku RTS.

Prema njegovim rečima, Brisel i Vašington smatraju da je Srbija na pravom putu, a da su javne finansije konsolidovane i stabilne. „To znači da je, posle razgovora sa misijom MMF u septembru, sledeći korak povećanje plata i penzija. Tada ćemo znati i koliki će biti procenat povećanja“, kazao je Mali. On je najavio da će od septembra, pre svega, da se radi na reformi Poreske uprave. Druga stvar je jačanje konkurentnosti naše privrede kroz paket podsticajnih mera za preduzetnike, a treća je da već visoku stopu rasta od 4,6 odsto u narednom periodu još povećamo i ubrzamo, zaključio je Mali.

Izvor: Danas.rs

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda ponovo u Beogradu. Po prvi put o daljoj saradnji razgovaraju sa novim ministrom finansija, Sinišom Malim. Na stolu - nekoliko otvorenih pitanja, između ostalih i hoće li Srbija pristati da sa MMF-om sklopi novi sporazum - takozvanu "čuvarkuću"?

Misiju MMF-a je u Ministarstvu finansija dočekalo novo lice. Siniša Mali po prvi put seo je za sto sa Džejmsom Rufom da pregovara o budućem aranžmanu. Mali i Ruf su zaključili da su javne finansije stabilne, ali i da nije sve tako "sjajno". Srbija mora da održi fiskalnu disciplinu, da nastavi smanjenje javnog duga i ojača institucije sistema - poručeno je nakon sastanka.

“Ministar finansija i šef misije MMF-a za Srbiju razgovarali su i o najavljenom povećanju penzija i plata u javnom sektoru, kao i o paketu stimulativnih mera koje mogu da doprinesu boljem poslovnom okruženju i povećanju konkurentnosti. Saglasili su se da je novi program koji sadrži instrument koordinacije politika (PCI) važan za ubrzan i održiv rast privrede i dohotka, uz očuvanje makroekonomske i fiskalne stabilnosti”, saopšteno je posle susreta iz Vlade Srbije.

Analiza Fiskalnog saveta pokazuje da se povećanje plata u javnom sektoru u visini od pet do šest odsto ne bi negativno odrazilo na rezultate postignute dosadašnjim merama štednje.

Takav stav deli i ekonomski analitičar, Saša Đogović, koji za N1 kaže da povećanje plata neće biti "kamen spoticanja" u pregovorima.

"Osnovni elementi tog ugovora savetodavnog karaktera sa MMF-om će biti transformacija državnih preduzeća, preduzeća u restrukturiranju, transformacija javne uprave na svim nivoima - republičkom, pokrajnskom, lokalnom. Svakako tu ostaje plata u javnom sektoru i penzija. Te plate mogu da budu podignute za jednu stopu inflacije, plus privredni rast koji bude ostvaren u ovoj godini, što bi zaista bilo ekonomski opravdano”, objasnio je Đogović.

Čak i ako MMF da "zeleno svetlo" za povećanje plata u javnom sektoru, biće nezadovoljnih i to u redovima privatnika. Zoran Vujović iz Asocijacije malih i srednjih preduzeća podseća da su plate u privatnom daleko manje od onih u državnom sektoru.

"Za dvadeset posto su plate veće u državnom sektoru, sad se postavlja pitanje kako je to moguće? Nažalost, moguće je. Mi kao preduzetnici ne možemo da povećavamo plate, jer sa druge strane imamo skupu državu. Mi tražimo da se smanje poreske osnovice”, poručuje Vujović.

Pitanje je hoće li u budžetu biti prostora da se ispune i zahtevi onih koji taj budžet najviše pune.

Razgovori novog ministra finansija sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda, Džejmsom Rufom, nastavljaju se sutra, tema na stolu: reforma finansijskog i poreskog sistema.

Pregovori će trajati do 13. juna kada bi trebalo da bude jasnije da li je postignut dogovor oko ključnih tačaka novog sporazuma - takozvane "čuvarkuće" i oko povećanja plata u javnom sektoru.

Srbija je u februaru ove godine okončala trogodišnji aranžman sa MMF-om iz predustrožnosti, u vrednosti od 1,2 milijarde evra. Država taj novac nije koristila.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
subota, 26 maj 2018 00:00

Ukida se zakon - penzije veće i 25%

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je odlučeno da se ukine Zakon o privremenom smanjenju penzija

 

Vučić je novinarima kazao da je ta odluka doneta zajedno sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić i istakao da je doneta posle teških i višemesečnih pregovora sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Vučić je rekao da bi voleo da Vlada bude u mogućnosti da to primeni već od novemba, a u svakom slučaju od naredne godine.

Vučić je kazao da će uvećanje penzija u odnosu na 2018. godinu iznositi između pet i 25 odsto, a u odnosu na 2014. godinu između 8,4 i 13,3 odsto.

Kako je objasnio, svi koji su imali penzije veće od 37.000 dinara a koji su u 2018. primali nešto manje nego 2014. imaće znatno više nego pre 2014. godine. Ko je primao 50.000 dinara 2014. imaće ukupno povećanje 9,1 odsto i 54.541 dinar.

Vučić je kazao da je najveći problem bio sa 1.191.000 penzionera koji primaju do 30.000 dinara, jer bi oni samo ukidanjem zakona dobili povećanje samo od 2,8 odsto i zato je odlučeno da se njima ponovo poveća penzija za dodatnih pet odsto.

Zato će oni imati ukupno povećanje u odnosu na 2014. godinu između 10,4 odsto i 13,3 odsto. Oni koji primaju do 25.000 dinara imaće 10,4 odsto, a oni preko 30.000 dinara 13,3 odsto.

Vučić je kazao da najmanji procenat uvećanja imaju oni koji imaju penziju 120.000 dinara i to 8,4 odsto u odnosu na 2014. godinu a penzija će im posle povećanja biti 130.076 dinara.

Vučić je najavio i da će se truditi i da krajem godine opet bude jednokratnih isplata za penzionere.

Takođe je najavio i da će plate biti znatno povećane.

Vučić je kazao da je Srbija pre četiri godine bila pred bankrotstvom i da je bila prinuđena da usvoji Zakon o privremenom smanjenju penzija jer da nije bila doneta, ne bismo imali za penzije i plate.

“To mi je za sve ove godine bila najteža politička odluka, a pezionerima sam do neba zahvalan”, naveo je Vučić.

Izvor: B92

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Ko bi rekao da će MMF i penzioeri biti na jednoj, a Vlada Srbije na suprotnoj strani?

Ova neprirodna podela stvorena je pitanjem: da li i kako ukinuti Zakon o privremenom umanjenju penzija.

Ni Vlada - ni predsednik nisu precizirali da li će ukinuti sporni Zakon, pa je list "Politika " na osnovu podataka napravila tri scenarija:

Prvi - Ukoliko se ne ukine, već se samo povećaju penzije linerano svima za 8%, biće to veliki trošak za budžet.

Drugi - Ukoliko se vrati polovine oduzetog penzionerima čija je penzija veća od 25.000 dinara i linerano povećaju penzije svima za 5%, trošak je 27 milijardi dinara.

Treći scenario je da se vrati ceo iznos oduzete penzije i poveća penzija 3%, trošak je 15 milijardi dinara.Jedna od autorki teksta kaže da penzioneri pre svega traže ukidanje spornog zakona!

"To je njihovo ustavno i zakonsko pravo koje niko ne može d im ospori bilo kakvom matematikom kojom Vlada sada pokušava da napravi kako bi nova rešenja na umanjenim pebnzajam radil uvećanje.dakle, tu zakonski ne mogu da prođu ni na jednom sudu i bojim s eako ne nudu ispoštovali zakon i ustav da će im s eovo vratiti kao bumerang ili tužbom našeg ustavnog suda ili u Strazuburu", objašnjava novinarka "Poltike", Jasna Petrović - Stojanović.

Ekonomisti poručuju Vladi da ne pravi scenraija,već da ukine Zakon koji je ionako važio do docembra 2017 i krene u usklađivanje penzije kako Bog zapoveda:dva puta godišnje kako se kreće inflacija i potrošačka korpa!

"Januira 2018. svaki penzioner je trebalo da dočekasa novim iznosom penzije na svom čeku,a on bi trebalo da izgleda ako ćemo pšteno ovako:2014 u zadnjoj penziji i uvećati je za ono što neko zakonsko rešenje pre donošenja zakona i uskladiti i to je početak isplate penzija bez mnogo mudrosti", rekao je profesor na Ekonomskom fakultetu, Ljubodrag Savić.

Ocena stručnjaka je da ako se država ne nagodi sa penzionerima, rizikuje tužbe u Strazburu, apresude bi došl sa kamatom tako da nas tad niejdan scenario ne bi spasio.

Izvor: B92

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović izjavio je za N1 na Kopaonik biznis forumu, da novog povećanja penzija i plata u javnom sektoru ne bi trebalo da bude pre 2019. godine, jer Srbija u suprotnom rizikuje ponovni ulazak u deficit.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi penzije i plate u javnom sektoru u Srbiji mogle da budu povećane od septembra ove godine. Ministar finansija Dušan Vujović poručio je, međutim, danas na Kopaoniku da neće dati saglasnost da plate i penzije rastu brže od rasta privrede.

Pavle Petrović za N1 kaže da bi nove povišice ugrozile dobar fiskalni rezultat koji je Srbija postigla. Ukoliko rast plata i penzija ne bi pratio rast privrede, Srbija bi mogla postepeno da ponovo uđe u deficit što bi opet zahtevalo nove mere fiskalne konsolidacije, upozorio je Petrović.

Budući da je budžetom već definisano da će penzije u ovoj godini porasti za pet odsto, a plate u javnom sektoru za nešto veći procenat, naredne povišice moguće su tek u 2019. godini, smatra predsednik Fiskalnog saveta.

I to povećanje bi, prema njegovim rečima, trebalo da prati privredni rast u 2019. koji bi realno trebalo da bude oko 3,5 odsto plus inflacija.

Petrović ističe i da je privredni rast Srbije (oko tri odsto) i dalje manji u odnosu na uporedive zemlje (oko 4,5 odsto).

“Ključni faktor su povećane investicije u privatnom sektoru, pre svega u sektoru malih i srednjih preduzeća”, objašnjava Petrović i dodaje da je privredni ambijent taj koji koči razvoj, odnosno vladavina prava, ugovori, korupcija… Kada se, kako kaže, pogledaju ti elementi, Srbija stagnira u odnosu na region.

Petrović je ponovio i da Fiskalni savet sumnja u zvanične podatke o broju zaposlenih, jer je zaposlenost od 2012. do 2017. porasla za skoro 20 odsto, dok je BDP u tom periodu porastao tek za šest odsto.

“To se nigde nije desilo! Posledica toga bi bila da je produktivnost morala da padne za tu razliku. Mi to nigde ne primećujemo, i srećom se nije desilo”, navodi on i ukazuje na podatak da je u istom periodu, uprkos podatku o rastu zaposlenosti za skoro 20 odsto, potrošnja imala rast manji od jedan odsto.

Predsednik Fiskalnog saveta osvrnuo se i na državna preduzeća koja je ranije nazivao “tempiranim bombama”. Problem sa RTB Borom i Petrohemijom je malo odložen, jer je cena bakra skočila, a cene nafte i gasa su pale.

Upozorava i da takva situacija može biti još veća opasnost, jer može da “uljuljka” nadležne. Da bi ta preduzeća dobto poslovala i bila generatori rassta, potrebne su velike investicije koje ni te firme, ni država ne mogu da sprovedu, ističe Pavle Petrović.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Vesna Zarić i Ivan Periškić penzioneri su koji su dugogodišnjim radom stekli pravo na penziju. Oni smatraju da su umanjenjem penzije i kaznenim poenima za odlazak u penziju pre navršenih godina života penzioneri oštećeni.

"Svi smo mi te svoje penzije zaradili, nama je to skidano sa ličnog dohotka. Niko nama penzije nije poklonio. Protiv toga sam da se penzije umanjuju onima koji ne ispunjavaju oba uslova, dakle i godine staža i godine života", kaže Vesna Zarić.

"Penzija mi je smanjena 10 posto, a vraćeno mi je 2,5 odsto", kaže Ivan Periškić.

Sindikat penzionera Zapadnobačkog okruga podržava zahteve za vraćanje oduzetih penzija i tužbe koje se najavljuju.

"Nije korektno da se penzionerima koji su maju pun radni staž, a nemaju dovoljno godina života penzije umanjuju jer se penzija i onako obračunava prema godinama staža. Tražimo da se promeni zakon i da se ukinu ti kazneni bodovi koji su apsolutno nekorektni, a takođe i da se ukine zakon o smanjenju penzija", kaže Dušanka Kukolj, predsednika Sindikata penzionera Zapadnobačkog okruga.

"Kada bi sada išao u penziju dakako da bi bio oštećen. Mislim da to nije pravedno i penzioneri treba da se bore za svoja prava", kaže Miodrag Delić

"Mislim da nema svrhe, jer siromašna nam je zemlja, nema se novca i možemo se mi žaliti, ali ako je prazan dućan džaba sve", kaže Periškić.

Prvi korak u pokretanju upravnog postupka za vraćanje oduzetih penzija je zvaničan dokument o visini smanjenja od 1. novembra 2014. do 1. novembra 2017. godine. Taj dokument dobija je su filijalama PIO Fonda.

Izvor: RTV

Objavljeno u Somborske vesti
nedelja, 17 decembar 2017 00:00

Novi uslovi za odlazak žena u penziju u 2018.

Za odlazak u starosnu penziju u 2018. godini ženama u Srbiji će biti potrebno da imaju 62 godine života i 15 godina staža, dok za muškarce uslovi ostaju nepromenjeni: 65 godina života i 15 godina staža, rekao je zamenik direktora Sektora za ostvarivanje prava iz Penzijsko invalidskog osiguranja Vladimir Stanković.

"U 2017. godini za muškarce je opšti uslov 65 godina života i 15 godina staža, što se tiče žena to je 61 godina i šest meseci navršenih godina života i 15 godina staža", rekao je Stanković za RTS i dodao da uslovi za odlazak u penziju zavise od godine u kojoj se ostvaruje pravo na penziju.

Ako se ide u prevremenu penziju, Stanković je rekao da treba imati u vidu da ono podrazumeva smanjivanje mesečnog iznosa penzije.

"Sada, u 2017. godini, je neophodno da muškarac ima 40 godina staža i 56 godina i četiri meseca života, dok što se tiče žena 55 godina i osam meseci života i 37 godina i šest meseci staža", rekao je Stanković.

Istakao je da se umanjenje za prevremenu penziju računa na mesečnom nivou.

"Umanjenje se računa na mesečnom nivou i ono iznosi nekih 0,34 odsto, negde oko 4,08 procenata na godišnjem nivou, odnosno maksimalno može biti 20,4 odsto na petogodišnjem nivou do navršenih godina života koje se odnose na opšte uslove", objasnio je Stanković.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Predsednik Fiskalnog saveta Srbije Pavle Petrović rekao je da je predloženi državni budžet Srbije za 2018. godinu izbalansiran i da je deficit mali, što je dobro, ali da dobro stanje u državnoj kasi nije iskorišćeno da se penzije vrate na nivo pre 2014. godine.

Na sednici Odbora Skupštine Srbije za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Petrović je rekao da će mali planirani deficit omogućiti smanjenje javnog duga 2018. godine za dva procentna poena - sa 65 na 63 odsto bruto-domaćeg proizvoda (BDP), ali i u tom slučaju dug i dalje ostaje visok i treba ga smanjivati.

"Nizak deficit republičkog budžeta, kao i budžeta opšte države treba zadržati u dužem periodu", rekao je Petrović i pohvalio to što su povećana sredstva za javne investicije, ali je zamerio što je najveći deo namenjen infrastrukturi, a ne zdravstvu, školstvu i zaštiti životne sredine.

Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova će dobiti najviše novca iz budžeta za 2018. godinu, ali se, kako je objasnio "ne vidi za koje namene, a to je neophodno znati jer i vodovodi i kanalizacije su u lošem stanju".

Dodao je da Fiskalni savet zamera što prosečne penzije nisu vraćene na nivo od pre smanjenja, iako tadašnja kriza javnih finansija više ne postoji.

"Penzije su stečeno pravo i vezane su za visinu uplate doprinosa, a mogle bi biti i pravno osporene, pa bi tako mogao nastati dodatni trošak. Nije više opravdano produžavati privremene mere smanjenja penzija", rekao je Petrović.

Fiskalni savet ima primedbu što nije ukinuta kontrola zapošljavanja u javnom sektoru i umesto toga analizirano gde ima viška, a gde manjka zaposlenih.

Zarade u javnom sektoru su, kako je rekao, iznad ekonomske snage zemlje.

"Izdaci za plate moraju da rastu sporije od rasta BDP, pa je neophodno smanjivati fond za plate, koji će i naredne godine biti isti kao i ove, i iznosiće 8,3 odsto budžeta", ocenio je Petrović.

On je rekao da povećanje plata u javnom sektoru za narednu godinu nije urađeno po uređenom sistemu jer je neko dobio 10 odsto, neko pet, a neko ništa.

Arsić iznenađen stavom Fiskalnog saveta

Poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić rekao je da je iznenađen stavom i mišljenjem Fiskalnog saveta o predlogu bužeta za 2018. godinu.

"Da li se svađaju međusobno ne znam, ali izgleda da su posvađani sami sa sobom”, ocenio je Arsić.

Arsić je protumačio da je Fiskalni savet "dao sebi za pravo" ne da oceni politiku Vlade Srbije, nego zakonodavne procese u Skupštini, i da tvrdi da su zakoni koje donosi Skupština Srbije nepravedni.

On je rekao da je bio poslanik 2014. godine kada je Fiskalni savet tražio još dramatičnije smanjenje plata i penzija i otpuštanje više desetina hiljada ljudi, dok sada traži da se penzije vrate na prosečan nivo iz 2014. godine.

"Neko ko je pre dve godine tražio da se penzije smanje za 50 odsto, sada traži da se vrate na nivo kolike su bile u 2014, godini i tvrdi da za ovim predloženim merama nema potrebe", rekao je Arsić.

Po rečima Arsića, mere fiskalne konsolidacije srazmerne su fiskalnoj moći onih koji spadaju pod mere.

Kometarišući primedbu Fiskalnog saveta o visini iznosa za Ministarstvo odbrane i zahtev da Skupština bude upoznata s namenom tog novca, Arsić je poručio Fiskalnom savetu da pročita Zakon o javnim nabavkama, Zakon o Narodnoj skupštini i skupštinski Poslovnik o radu.

"Odbor za bezbednost tretira i podnosi izveštaj Skupštini. Nemojte da se mešate u naš posao”, rekao je Arsić.

Ćirić: Da li Vujović koristi istu metodologiju kao Siniša Mali?
Poslanik Demokratske stranke Goran Ćirić je rekao da su prihodi budžeta od poreza na dodatu vredost (PDV) na domaće proizvode planirani u budžetu za narednu godinu od 75 milijardi dinara i šest puta su veći od prihoda od tog poreza na uvoznu robu, a to govori kuda ide domaća privreda.

On je rekao da prihodi od PDV na domaću robu opadaju, a od uvozne robe rastu, dok je prošle godine odnos bio 1:3.

"Javni dug je od 2012. godine porastao za 15 milijardi, da li ste izračunali efekte takvog zaduženja i kada ćete doneti strategiju za upravljanje javnim dugom kojim bi se sa 65 spustio na 45 odsto koliko je iznosio 2012. godine?", pitao je Ćirić ministra finansija.

Ćirića je interesovalo i da li ministar Dušan Vujović za izračunavanje duga Beograda koristi istu metodologiju kao i gradonačelnik Siniša Mali, ili neku svoju.

Dodao je da je nedopustivo da se četvrti put produžava rok za upis javne svojine i upitao da li je to odgovornost Vlade Srbije.

Radulović: Nije bilo ušteda tamo gde se najviše troši
Šef poslaničke grupe Pokreta "Dosta je bilo" Saša Radulović je rekao da se svojevremeno protivio smanjenju plata radi smanjenja budžetskog deficita, a da ni sada nije učinjeno ništa da se uštede nađu tamo gde se neracionalno troši.

"I ove godine će država novcem građana platiti aktivirane garancije za kredite Er Srbije, Železnica i Srbijagasa od 30 milijardi, kao i 20 milijardi za razne sudske presude što govori da u državi nije napravljen red", rekao je Radulović.

Poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić je od Vlade Srbije zatražio da Skupštini dostavi podatke kako su potrošeni svi međunarodni krediti, a Ministarstvo finansija je upitalo da li su u budžet za 2018. godinu uključili sve korisnike budžetskih sredstava.

Predstavnici opozicije ukazali su i na to da im nije ostavljeno dovoljno vremena da se upoznaju sa predlogom budžeta i pratećim finansijskim zakonima.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Jednokratna isplata po pet hiljada dinara penzionerima, o čemu je Vlada Srbije prošle nedelje donela odluku, počeće u ponedeljak, 6. novembra '17.
Odluka je usvojena u skladu sa nastojanjem Vlade da se zaštiti standard i poboljša ekonomska sigurnost korisnika penzija, potvrđeno je u zvaničnom saopštenju Kancelarije Vlade Srbije za saradnju s medijima.

Ovom odlukom obuhvaćeni su svi korisnici penzija, primaoci privremene naknade invalida rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, navedeno je u ranijem saopštenju Vlade Srbije.

Iznos sleduje i invalidnoj deci - korisnicima privremene naknade, koja se nalaze u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu penzija, zaključno sa 27. oktobrom 2017. godine.

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Odbornička grupa Partije ujedinjenih penzionera Srbije u Skupštini grada Beograda će, u najskorije vreme, pokrenuti inicijativu o ponovnom uvođenju tzv. "13. penzije" za 100.000 najsiromašnijih beogradskih penzionera.

Ali će i klubovi odbornika ove stranke u gradskim skupštinama Niša, Čačka, Kragujevca, Užica i nekih drugih gradova i opština, u kojima postoje finansijski preduslovi za to, predložiti da se, iz lokalnih budžeta, penzionerima sa najnižim primanjima isplati dodatni jednokratni iznos ili obezbedi neka druga vrsta pomoći radi poboljšanja uslova njihovog života, saopštava PUPS.

- Namera nam je da na taj način, u okvirima realističnih mogućnosti, pomognemo što većem broju penzionera Srbije, grupaciji stanovništva koja je tokom prethodnih decenija podnela najveći teret ekonomske krize, ali i koja je, u poslednje tri godine, kako je rekao predsednik Republike, bila "heroj ekonomskih reformi". Zato nastojimo da, paralelno sa povećanjem penzija i jednokratnom državnom pomoći penzionerima, i u lokalnim samoupravama gde je to moguće, izdejstvujemo novčanu, ali i ostale vrste pomoći našim najstarijim sugrađanima, kao što smo u nekoliko gradova Srbije uspeli da obezbedimo besplatan prevoz za starije od 65 godina, omogućimo odlaske u banje i na more za najsiromašnije penzionere, pomognemo u nabavci lekova, ogreva, sredstava za higijenu i drugih životnih potrepština - stav je PUPS-a.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Prosečna penzija u Srbiji posle poslednjeg povećanja iznosi 23.818 dinara, a penzioneri izdržavaju trećinu domaćinstava. Tako je sada, a kako će izgledati život penzoionera u budućnosti? Punu penziju 2032. godine dobijaće građani koji imaju 45 godina staža.

Starosna granica se pomera, ali se zbog sve manje radno sposobnog stanovništva, pada nataliteta i odlaska mladih iz zemlje, otvara i pitanje održivosti penzionog fonda kakav postoji danas.

Odlazak u penziju trebalo bi da donese miran i lagodan život. Standard penzionera u Srbiji nije na zavidnom nivou. Oni koji će u te vode tek ući, imaju brojne razloge za zabrinutost. Sve se češće, zbog nepovoljnih demografskih trendova postavlja pitanje - da li ćemo uopšte imati penzioni fond.

Građani smatraju da nećemo. Kažu da, s obzirom na pad nataliteta i odlazak mladih, penzione fondove neće imati ko da puni.

Da bi penzioni sistem jedne države bio održiv neophodan je veći rast zaposlenosti kako bi se taj fond popunio. Sa druge strane, sve je manji broj radno sposobnog stanovništva, a sve je više starih.

"Narednih godina čekaju nas veći pritisci ka penzionom fondu. Sa druge strane, u tim nekim socijalnim funkcijama države koje treba servisirati i pronaći neke nove izvore kako bi se to ostvarilo", kaže ekonomista Ivan Nikolić sa Ekonomskog instituta.

Veliki broj ljudi u sivoj ekonomiji i odlazak velikog broja mladih radno sposobnih ljudi, samo su neki od razloga koji mogu da uruše penzioni sistem. Računica je jasna, bruto domaći proizvod mora se uvećavati da bi se pokrili troškovi penzija.

"Ako mi sad govorimo o društvu u kojem nema povećanja zaposlenosti i što je još važnije povećanja produktivnosti, mi onda naravno da ne možemo ništa da izdržavamo i da tu nema nikakvog napretka", rekla je Gordana Matković iz Centra za socijalnu politiku.

Pomeranje starosne granice za penzionisanje logičan je potez, ali pod određenim uslovima.

"Kada se pomeri očekivano trajanje života kao što se srećom značajno produžilo, a poslovi koji se nude budu takvi da ljudi i u starijim godinama mogu da rade te poslove. Pa da se onda pomera starosna granica za penziju, kao što se radi u svim zemljama koje su ispred nas", objašnjava Gordana Matković uslove za pomeranje penzije.

Iako sa razlogom brinemo zbog održivosti penzionog fonda u budućnosti, duži životni vek i starenje populacije, naglašava Matković, donosi još jedan problem o kojem se retko govori. Troškovi dugotrajne nege biće sve veći, a sredstava nedovoljno za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Izvor: N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
petak, 06 januar 2017 00:00

Najviše ga povredila izjava Krkobabića

Gest Mileta Delića, vojnog penzionera koji je vratio pomoć od 5.000 dinara premijeru Aleksandru Vučiću, izazvao je veliko interesovanje javnosti, uz brojne komentare na društvenim mrežama, ali bez zvaničnih reagovanja predstavnika vlasti.

Kako je Danas već pisao, Delić, instruktor letenja u penziji, poštanskom uputnicom prosledio je premijeru Aleksandru Vučiću jednokratnu pomoć u iznosu od pet hiljada dinara koja je isplaćena penzionerima, sa porukom "Milostinju ne želim, oteli ste mi 307.645 dinara". Nakon objavljivanja njegove priče, naša redakcija primila je pozive nekoliko penzionera koji su želeli da saznaju kako da i oni urade isto što i Delić. Komentar jednog od njih bio je da i on hoće "malo da zeza Vučića".

Građani su se obraćali i direktno Deliću u mnogo većem broju, a kako on objašnjava, u preko dve hiljade poruka koje je dobio putem Fejsbuka, uglavnom su bile reči podrške i hvale. Međutim, ističe Delić, niko od predstavnika vlasti nije mu se lično obratio da sasluša njegove razloge za ovakav gest, ali se zato "osetio prozvanim" u izjavama pojedinih političara. Naime, prilikom otvaranja sajma za penzionere u Novom Sadu, ministar bez portfelja Milan Krkobabić objasnio je da jednokratna pomoć od 5.000 dinara nije mala i naveo šta bi sve građani mogli da kupe za taj novac.

- Krkobabić je govorio da ima nekih penzionera, onako u onom njegovom podrugljivom tonu, kojima je i to višak a ne znaju da za to može da se kupi džak kupusa. Ja sam imao utisak da je to upućeno meni zato što sam se pobunio protiv milostinje - rezignirano govori Delić i dodaje da na ovakvu izjavu nije mogao da oćuti pa je zato na Fejsbuku uputio svoj odgovor Krkobabiću, uveren da će "doći do njega".

Pored toga, jedina neprijatnost koju je imao je pismo koje stiglo na njegovu kućnu adresu, upućeno iz Švajcarske, sa negativnim reakcijama na gest koji je napravio. On kaže da sumnja da je pismo zaista stiglo sa te adrese, ali da ne mari za to jer mu je najbitnije što je medijska pažnja koju je dobio njegov "građanski bunt", omogućila da ohrabri veći broj penzionera da se bore za svoja prava. Ujedno je najavio da će nakon Dana državnosti početi sa prikupljanjem 30.000 potpisa kako bi se u Skupštini izneo predlog o poništenju Zakona o privremenom uređivanju penzija i plata iz 2014. godine. Za ovu inicijativu već je pripremljeno 18 štandova za skupljanje potpisa a u toku su pregovori sa nekim parlamentarnim strankama da svojim glasovima podrže ovaj zakon kada dođe do skupštine.

Kritika ministra na Fejsbuku
Delić je na društvenoj mreži Fejsbuk 26. novembra poručio ministru bez portfelja Milanu Krkobabiću "Sram te bilo i kupusa i krompira, šniclu si zadržao za sebe. Ja neću da se grejem na drva, hoću na dugme kao i ti. Moj otac je bio zemljoradnik i priučeni zidar i od njega sam nasledio dar i volju da se borim za sebe i dobro oko sebe. Prvo si meni i mnogima pretio da ne čekamo poštara ako ne glasamo za Vučića sve da bi se smestio u ministarsku fotelju."

izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

Ministar finansija Dušan Vujović rekao je večeras za Radio televiziju Srbije (RTS) da dodatno povećanje plata i penzija u ovim okvirima nije moguće, ali da će to zavisiti od privrednog rasta.

 

On je, gostujći u Dnevniku RTS, istakao da je "predviđeno povećanje plata i penzija nešto neuobičajeno u ovom trenutku".

"MMF obično sačeka do kraja programa, ali mi smo uspeli da se izborimo za povećanje", rekao je Vujović.

Na kreiranju budžeta se, kako je rekao, radilo dugo, ali da u svakom budžetu ima stvari na koje se može uticati i nasleđenih stvari.

"Iako poslanicima izgleda kao kratak rok, mi na budžetu radimo jako dugo. Već prvih dana novembra formirali smo prvu procenu budžeta", objasnio je Vujović. Istakao je da su preduzeća u restuktuiranju jedna od nasleđenih stvari u budžetu.

"Pretpostavka je da to mora da reši sledeće godine, predvideli smo neke rashode za to i da sprečimo neke nove rupe da se otvaraju u javnom sektoru", napomenuo je Vujović.

Govoreći o izborima koji su planirani naredne godine, Vujović je izjavio da su rashodi za tu svrhu predviđeni budžetom: "Sledeća godina je izborna godina i u planu su ti rashodi, a ako bude dopunskih troškova naći će se prostor i moći ćemo da reagujemo. Budžet ima dovoljno fleksibilnosti".

Krajem naredne nedelje, kako je najavio, očekuju se ocene šeste kontrole aranžmana sa MMF.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
sreda, 28 septembar 2016 00:00

Vujović: O povećanju plata krajem oktobra

Ministar finansija Srbije Dušan Vujović rekao je danas da je za povećanje plata i penzija potreban ekonomski rast, a ne samo fiskalni rezultat i da će se tačan procenat povećanja znati krajem oktobra, kada misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) dođe na zvanične pregovore.

 

Vujović je za RTS rekao da u ovom trenutku Srbija ima suficit budžeta, ali da će na kraju godine zabeležiti blagi deficit od oko dva odsto, a da se u narednoj godini očekuje mnogo manji deficit od 1,5 do 1,7 odsto bruto domaćeg proizvod (BDP), prenosi FoNet.

Mi smo ovu godinu započeli sa projekcijama rasta od 1,2 odsto, to je podignuto na 1,8 odsto, a na osnovu većih investicija i svih drugih performansi to smo dodatno podigli na oko 2,5-2,6 odsto, što se sada ostvaruje i možemo to čak i da premašimo, objasnio je Vujović.

Takvi rezultati nam, rekao je Vujović, daju osnov da verujemo da možemo da ostvarimo trajni prostor za povećanje plata i penzija.

Krajem oktobra, kada misija MMF dođe na zvanične pregovore, Srbija će imati rezultate za tri kvartala i znaće se preciznije za koliki će procenat biti povećane plate i penzije, rekao je Vujović.

Gostujući na RTS Vujović je istakao da je za Srbiju važno donošenje jednostavnog poreskog sistema gde će dažbine biti proporcionalne ekonomskoj moći zemlje.

On je najavio formiranje radne grupe, u koju će biti uključeni Poreska uprava i sektor Ministarstva finansija koji se bavi razrezivanjem stopa poreza, kao i MUP i svi drugi nadležni sektori, prenosi B92.

"Želimo da rezultat bude slično ukupno poreske opterećenje, tako da oni koji imaju automobile sa većom kubikažom a manje vrednosti, ne budu preopterećeni kao danas", naveo je Vujović.

On je objasnio da će ljudi koji imaju automobil vredan 300 evra i dalje plaćati porez, ali da će poreska stopa biti realna i proporcionalna vrednosti automobila. Isto tako, poreska stopa će biti viša za automobile veće vrednosti.

Ističući da je procedura već pokrenuta, ministar je rekao da očekuje da će ona biti završena u narednih mesec-dva i da će se od 1. januara novi propis naći u primeni.

Izvor: Danas

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
ponedeljak, 26 septembar 2016 00:00

Penzionerima veće penzije ili 7.000 RSD

Preko 1,7 miliona penzionera, čija je trenutna prosečna penzija 23.462 dinara, iščekuje “finalnu” odluku o povećanju penzija krajem ove ili početkom 2017.

Za sada je samo sigurno da nijedan državni organ ili ministar nije izašao u javnost sa bilo kakvom računicom, osim sa najavom da će zbog dobrih ekonomskih rezultata penzije naredne godine, složio se sa tim MMF ili ne, biti nešto veće.

Za sada u igri su dve mogućnosti: povećanje penzija od januara naredne godine za nekoliko procenata ili jednokratna pomoć pred Novu godinu u iznosu od 5.000 do sedam hiljada dinara.

Ni jedno ni drugo nije ono što penzioneri žele i očekuju, ali jeste više nego što im je obećavano i što su mislili da će im se ove godine dati.

Računica između najavljenog povećanja od nekoliko procenta i jednokratne pomoći je otprilike ista, ali razlika je u tome što se jedno dobija ođednom, a drugo se dobija 12 meseci. Jer, ako je tačno da bi država, kojoj je to lakši i bezbolniji način, odlučila da svim penzionerima dodeli jednokratnu novčanu pomoć između 5.000 i 7.000 dinara, penzioneri bi zapravo dobili povećanje koje, kada se podeli na 12 meseci, znači da mesečno dobijaju između 410 i 580 dinara.

S druge strane, ukoliko su tačne prognoze da bi povećanje penzija moglo biti jednako rastu BDP odnosno između 2,5 i tri odsto, onda to znači da bi penzioneri dobili povećanje od 585 do 702 dinara mesečno. Doduše, ova druga varijanta kada je prosečna penzija veća za tri odsto malo je veća nego ono što bi penzioneri dobili kada bi im država dala jednokratnu pomoć od 7.000 dinara.

Dok se prave računice šta je bolji i čemu bi se penzioneri više obradovali, ne sme se smetnuti sa uma da je sve još uvek u domenu najava i mogućnosti. Naime, nijedan državni organ ili ministar nije izašao u javnost sa bilo kakvom računicom osim sa najavom da će zbog dobrih ekonomskih rezultata penzije naredne godine, složio se sa tim MMF ili ne, biti nešto veće.

Koliko je to “nešto veće” ne zna se. No, ekonomisti su spremni da kalkulišu, ali su saglasni da povećanje ne može biti veće od privrednog rasta odnosno od tri odsto. Tako ekonomista Ivan Nikolić pretpostavlja da će povećanje penzija biti veće od prošlog puta, kada su penzioneri dobili 1,25 odsto, ali tvrdi da to povećanje neće ići iznad privrednog rasta koji procenjuje na tri odsto.

Slično misli i ekonomista Milojko Arsić, koji kaže da procente povećanja traba tražiti između rasta BDP-a od tri odsto, uz godišnju inflaciju od jedan odsto, što u zbiru znači da nije realno očekivati povećanje veće od četiri odsto. Po njegovom mišljenju, da bi došlo do većeg povećanja penzija, privredni rast mora više godina biti oko pet odsto ili više, jer bi samo to stvorilo mogućnost da prosečna penzija dostigne 300 evra.

Fiskalni savet Srbije, a slično razmišljaju i predstavnici MMF, smatraju da penzije naredne godine ne smeju da se povećavaju uz podsećanje da se one i dalje u velikom procentu finansiraju iz državne kase i da takvo stanje nije održivo. Računice Fiskalnog saveta pokazuju da su najveće uštede u dobrostojećem državnom buyetu ipak ostvarene zbog umanjenja plata u javnom sektoru i penzija i da bi svako njihovo povećanje ili pokušaj da se vrate u “prvobitno“ stanje značilo poništavanje mukotrpne finansijske bitke.

Za razliku i od jednih i od drugih, penzioneri traže samo ono što im Zakon o PIO, čiji je jedan deo privremeno zarad finansijske konsolidacije obustavljen, obezbeđuje, a to je da rast penzija prati rast troškova života. Kako upravo to što po zakonu traže izostaje već četiri godine, jer od 2012. se penzije ne usklađuju sa inflacijom, oni bi želeli da im niko ne daje “milostinju” već da se lepo izračuna koliko im za te četiri godine pripada i da samo to dobiju. A to je mnogo više i od mogućih dva i po i tri odsto i od jednokrane pomoći između 5.000 i 7.000 dinara.

Izvor: Dnevnik

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
ponedeljak, 25 jul 2016 00:00

Penzije jesu male, ali biće još manje

Najveća vrlina joj je što je redovna. S obzirom na to da je svaka peta u rasponu od 10.000 do 15.000 dinara, teško bi se moglo reći da je korisnicima i dovoljna

U Srbiji je 1,7 miliona penzionera, koji u proseku mesečno primaju malo više od 23.000 dinara. Gledajući svoje roditelje, mnogi bi rado da se osiguraju za stare dane. Realnost je da je polovina mladih bez posla, a dobar deo onih koji imaju posao saživeo se i sa debelim "minusom" na računu.

Ako je za utehu, ekonomisti demantuju crne slutnje pesimista da današnji radnici neće doživeti državne penzije. Kažu, dokle ima države, biće i penzije. Drugo je pitanje koliko će PIO fond biti izdašan, pišu Večernje novosti.

Koliko smo solidarni sa starijim generacijama, pokazuje i odnos sadašnjih poslodavaca prema svojim zaposlenima. “Nismo u dovoljnoj meri solidarni. Da jesmo, poslodavci bi uplaćivali doprinose za PIO na stvarnu zaradu, a ne na minimalnu cenu rada kao što to rade mnogi danas”, smatra Nadežda Satarić. “Da smo međugeneracijski solidarni, ne bi u tolikoj meri ljudi radili u sivoj zoni. Posledica toga je da nema dovoljno para u Fondu za penzije sadašnjih penzionera, pa sledstveno tome ni za domove za stare, lekare, zdravstvene ustanove... Posledice po radnike kojima se to događa sada će biti drastične kada oni budu stari, jer ili će primati minimalne penzije ili neće imati nikakve penzije”, navodi ona.
“Penzioneri će se finansirati međugeneracijskom solidarnošću, ali će iznosi penzija u odnosu na plate još padati”, kaže Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta.

“Trenutno prosečna penzija čini 55 odsto prosečne plate. Procena je da će za dvadesetak godina ona biti na nivou od 40 do 45 odsto plate. Ako imamo privredni rast, rašće i prosečna plata, pa će i penzije biti veće. U Nemačkoj su sada penzije na nivou od 45 odsto zarade, ali je to jaka ekonomija i ta penzija je adekvatna. U svakom slučaju i pored penzije, treba poručiti ljudima da svi koji mogu već sada počnu da štede za starost”, kaže on.

Oni koji mogu da "šparaju", biraju između ulaganja u privatne penzione fondove, životno osiguranje, banke ili berzu. Altiparmakov savetuje da se pre odluke dobro raspitaju koji su rizici svakog od ovih načina štednje. Ulazni trošak u penzione fondove je tri odsto, a godišnji troškovi upravljanja su dva odsto.

“U banci su uslovi jasni. Životno osguranje je negde između banke i penzionog fonda. Ko baš reskira, on bira investicije na berzi. U svetu već postoji i sistem koji se zove obrnuta hipoteka. Stariji ljudi svoje stanove prepišu banci ili osiguravajućem drštvu. U njemu žive do kraja života, a banka ili društvo im isplaćuje penziju”, kaže Altiparmakov.

U našoj zemlji doprinose u privatne penzijske fondove uplaćuje ukupno 185.560 ljudi, pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Postoji ukupno sedam dobrovoljnih penzijskih fondova koji trenutno upravljaju imovinom vrednom 30,06 milijardi dinara. Svaki korisnik na računu u proseku ima 161.550 dinara. O penziji misle najviše građani stari od 40 do 49 godina.

“Duže živimo i moraćemo duže i da radimo. Iako ljudima u ovom trentuku to ne deluje tako, i građani Srbije danas žive duže nego pre 30 godina. Da bi se izbeglo da to postane politička tema, neke zemlje u Evropi su rešile da svake godine produžavaju radni vek. Svake godine proveravaju statističke podatke da li je produžen životni vek. Ako jeste, za toliko se produžava i radni vek”, kaže Nikola Altiparmakov.
Ni svi sadašnji penzioneri, podseća nas Nadežda Satarić, iz nevladine organizacije "Amiti", koja se bavi najstarijom populacijom, nisu u problemima. Stariji ljudi očuvanog zdravlja, koji imaju solidna finansijska primanja, skladne porodične odnose, nisu u nekim velikim problemima.

“Nemali broj starijih ljudi se, međutim, i te kako suočava sa problemima. Posebno neki od onih 200.000 starijih koji nemaju redovne lične izvore primanja, ili oni koji žive sa penzijama nižim od 10.400 dinara. I njih ima oko 200.000, a nemaju ili ne mogu se osloniti na članove porodice da im pomognu. Većina tih ljudi baš živi u dubokom siromaštvu”, dodaje Nadežda Satarić.

I sadašnji penzioneri su nekada štedeli. Hiljade ih je preko noći ostalo bez novca. Svaka investicija i danas nosi dozu rizika. Zato je mnogima prva opcija - ulaganje u decu. Penzije su, pojašnjavaju ekonomisti, odgovor društva na industrijsku revoluciju. Dotad, a kod mnogih i dalje, o starima su brinuli potomci.

“Veliki je značaj porodice i stvaranja mikrosocijalnih veza potpore na koje je najizvesnije da možemo računati u teškim vremenima”, kaže Nadežda Satarić.

“U situaciji kada veliki broj mladih teško može da dobiju šansu i za prvi posao, kao i kada veliki broj onih koji rade i tim svojim radom ne mogu da priušte odgovarajući kvalitet života za sebe, teško je očekivati da misle na starost. Smatram da su važne tri stvari: ulaganje u svoju porodicu kao bazu za sve ostalo je ključna stvar. Zatim, ulaganje u svoje zdravlje i zdravlje svoje dece je, takođe, ogromna investicija za starost. I, konačno, ulaganje u svoje znanje i vaspitanje i obrazovanje svoje dece je ključ za spokojniju budućnost”, kaže ona.

Izvor: Večernje novosti

Objavljeno u Vojvodina/Srbija

 

Poruka lidera PUPS-a Milana Krkobabića penzionerima da "mogu da zaborave na svoje penzije" ako lista koju predvodi Aleksandar Vučić izgubi izbore - izazvala je lavinu reakcija brojnih političkih stranaka. Da li je to zastrašivanje najstarijih sugrađana i politički trik i koliko su to upozorenje ozbiljno shvatili oni kojima je namenjeno?

Bilo da su svoj radni vek proveli u rudniku, fabrici ili na farmi, građani su stekli ono što im nijedna vlast ne može oduzeti - penzije. Sve dok jednog predizbornog dana, predsednik PUPS-a Milan Krkobabić nije doveo u pitanje Ustavom zagarantovano pravo penzionera.

Kraljevačkim penzionerima juče je poručio da sigurne i redovne penzije garantuje samo vlast čiji bi on bio sastavni deo.

“I ako koalicija u kojoj se ova partija nalazi na čelu s Aleksandrom Vučićem dobije neprikosnoveni mandat da vlada Srbijom. U protivnom - džaba ćete čekati poštara”, rekao je Krkobabić.

Poruku prvog čoveka Pošte dobro su shvatilil oni kojima je upućena. Ili Vučić i penzije ili druga vlast i prazan novčanik. “Pa ja mislim da, ako ne glasam; Ja ću vala glasati, pa neka bude i gore”, rekli su pojedini stariji sugrađani u razgovoru sa ekipom televizije N1.

Drugi, međutim, kažu: Sede su ovo glave, ali ne i lude.

"Znači to je silom? E onda neka bude bez penzija, slobodno nek ostanemo bez njih.”

“Samo da on nije tu, pa i neka ostanem bez penzije.”

“Koja država u svetu nema penziju??? Nemoj i on da glumi po mnogo, svi oni lažu, svak gleda sebe, ja da ti kažem, dete.”

“Nećemo da biramo nikoga, nego precrtaj (glasački listić), udari mu krst i gotovo.”

Mihajlo Radović iz Udruženja sindikata penzionera Srbije kaže da je Krkobabić pokazao da se, najpre, ne razume u Penzioni fond, a potom ni u Ustav. Ovo je, kažu, više od sramotne izjave, to je, tvrde, krivično delo.

“Jer je to širenje panike i dovođenje u zabludu ljudi da praktično od njega zavisi da li ćemo dobiti penzije ili ne, a sa druge strane imamo da zaista neobaveštene penzionere može da dovede u situaciju straha i panike da oni praktično na silu glasaju za njega”, upozorava Radović.

Krkobabić samo izvršava zadatak, smatra odgovorni urednik NIN-a Nikola Tomić. Obraća se penzionerima u ime koalicije koju vodi SNS i pritom ne bira sredstva.

 

“Kaa imate cilj da na izborima osvojite 50 plus odsto i isto toliko mandata - onda se tu sredstva ne biraju i onda je sve dozvoljeno, iz ugla onog koji to želi da uradi. To je klasičan pokušaj zastrašivanja birača, trovanja javne scene incidentnim izjavama”, ocenjuje Tomić.

Jer penzije se ne stiču od vremena pre i posle Vučića zato je, kaže Tomić, besmisleno reći da ih neće biti.

Svakog 10. i 25. u mesecu uplata stiže na račun 1.700.000 penzionera u Srbiji. U predizbornoj kampanji - to je armija glasača kojoj se obraća svaka stranka, ali istovremeno i deo biračkog tela koji je najpodložniji političkoj manipulaciji. No, i manipulisati se može samo do određene granice. Jedna je, kažu penzioneri, upravo pređena.

Izvor:N1

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
četvrtak, 03 mart 2016 04:35

"Plate i penzije zamrznute još tri godine"

Predsednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović kaže da se fiskalna konsolidacija i reforme zaustavljaju a još nisu ostvareni ciljevi za ozdravljenje ekonomije.

 

“Učinjen je samo polovičan učinak. Jedino se značajno smanjio deficit i to je veliki uspeh vlade. Ali 3,7 odsto je još uvek veliki deficit i ne obezbeđuje ozdravljenje”, kazao je Petrović na konferenciji za novinare.

Ističe da u trogodišnjem planu vlade ne postoje kredibilne mere kojim bi se ovaj deficit smanjio kako bi se i javni dug smanjio. 

“Kada je reč od otpuštanju 75.000 ljudi za tri godine - to je nerealna mera, što se već pokazuje po onom što je do sada urađeno, tako da ta mera neće doneti uspeh”, naveo je on. 

Takođe, kako je kazao, potrebno je da se plate i penzije drže pod kontrolom, odnosno da ostanu zamrznute kako bi se išlo ka ozdravljenju ekonomije u naredne tri godine, jer to je sada jedina konkretna mera štednje. 

Petrović navodi da tokom 2015. jedva da su počele reforme kod javnih preduzeća, jedino se nešto radilo kod Železnica. “EPS i Srbijagas i dalje su u problemu”. 

“Kada je reč o preduzećima u restrukturiranju ,tek je rešena trećina problema, prema našoj oceni”, kaže on. 

Petrović je kazao da se prvo moraju rešiti problem EPS-a i Srbijagasa, navodeći da se moramo suočiti s tim problemima i početi da ih rešavamo. 

Što se tiče privatizacije, Petrović smatra da nema razloga za odlaganje rešenja za preduzeća kao što je Železara. 

“55.000 ima zaposlenih u tim problematičnim preduzećima, odlaganje tih problema stvara deficit u nekim drugim sredstvima. Možda može da se reši sudbina 35.000 od ovih 55.000 u ovoj godini”, smatra prvi čovek Fiskalnog saveta. 

Petrović ne smatra da će se ove godine naći rešenje za Železaru i RTB Bor, ali navodi da u slučaju Srbijagasa čak nije urađeno ni ono što je najbezbolnije. 

“Železnica je nešto svetlija tačka. Jeste veliki problem, ali je napravljen profesionalno dobar plan i kreće se u njegovu realizaciju”, kaže šef Fiskalnog saveta. 

Što se tiče smanjivanja subvencija, on je rekao da ta mera nije dobro pripremljena. “Kao što su subvencije za javni servis za koje se na primer ne zna da li će biti dovoljne”, naveo je on.

Izvor: b92

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
ponedeljak, 19 oktobar 2015 05:03

Povećanje plata i penzija od januara 2016.

Predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će prva povećanja plata i penzija početi od 1. januara, da već pregovara sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i da plate pre svega moraju da se povećaju lekarima, medicinskim sestrama i nastavnicima.

"Povećavaćemo prvo prosveti, zdravstvu, borićemo se za policiju i vojsku, ali hoću da penzioneri to osete. Ako nekome povećate za 300, 500, 800, 1.000 dinara, to je vama malo, ali to će ljudi da osete i da počnu da žive bolje", kazao je Vučić.

On je kazao da MMF smatra da policija i vojska imaju prevelike plate, a da on smatra da i te plate treba da budu povećane.

Vučić je najavio da će od januara najverovatnije biti povećane i dnevnice u javnom sektoru, koje su nedavno smanjene sa 65 na 15 evra, za putovanje u inostranstvo, a sa 2.566 na 150 dinara za putovanja u Srbiji.

Penzije su linearno smanjene za 10 odsto, dok su plate u javnom sektoru smanjivane po kategorijama od 1. novembra 2014. godine.

Izvor: Beta

Objavljeno u Vojvodina/Srbija
Strana 1 od 2

Još vesti iz kategorije...

Top