Apatin

Opština apatin raspisala konkurse za udruženja građana

Opština Apatin raspisala je 18. januara 5 novih konkursa, a koji se odnose na finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja građana koja deluju na teritoriji opštine Apatin. Na sve konkurse je moguće aplicirati do 04. februara tekuće godine. Odobrene programe i projekte neophodno je realizovati najkasnije do 30. novembra 2019. godine, a sredstva opravdati u roku od 15 dana od završetka programa, projekta.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE na teritoriji Opštine Apatin u 2019. godini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti RAZVOJA TURIZMA na teritoriji Opštine Apatin u 2019. godini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITA OSOBA SA INVALIDITETOMI UGROŽENIH GRUPA GRAĐANA na teritoriji Opštine Apatin u 2019. godini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti OMLADINSKE POLITIKE na teritoriji Opštine Apatin u 2019. godini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa koje realizuju udruženja iz oblasti KULTURE na teritoriji Opštine Apatin u 2019. godini.

Još vesti iz kategorije...

Top