Poziv ugostiteljima da prijave nekategorisane ugostiteljske objekte za smeštaj

Ugostitelji koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu vrste: hostel, prenoćište, konačište, botel, han, konak, etno kuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kamping stop i dr; u nekategorisanom ugostiteljskom objektu za smeštaj nautičkog turizma; u nekategorisanom objektu za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba, prema Zakonu o ugostiteljstvu dužni su da radi evidentiranja, podnesu prijavu jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se objekat nalazi.

Od 1. oktobra 2020. godine, početkom primene pravilnika kojim se uređuje oblast centralnog informacionog sistema (eTurista), ugostititelji će moći da prijavljuju domaće i strane turiste, isključivo preko centralnog informacionog sistema.

POZIVAJU SE UGOSTITELJI SA TERITORIJE SOMBORA I PRIPADAJUĆIH NASELJENIH MESTA DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU ISPUNE SVOJU ZAKONSKU OBAVEZU I DA SE EVIDENTIRAJU KOD LOKALNE SAMOUPRAVE!!!

Sve inforamcije o načinu prijavljivljanja se nalaze na sajtu Grada:
https://www.sombor.rs/o-somboru/turizam/informacija-o-nacinu-prijavljivanja-nekategorisanih-ugostiteljskih-objekata-za-smestaj/

WEB preporuke

učitavanje...
Top
Ovaj sajt koristi cookies kako bi poboljšao vaše iskustvo. More details…