Somborski sport i njegovi sportisti kroz istoriju

Petar Tatić

30. novembra 1870. godine u Somboru je rođen Petar Tatić. Ubrzo po njegovom rođenju porodica se seli u Budimpeštu gde je Petar završio školovanje i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Na obavezan dvogodišnji staž došao je 1894. godine u somborski sud. Lokalna štampa zabeležila je taj trenutak navodeći da je stigao „istaknuti stručnjak za laku i tešku atletiku“.

Odmah se uključio u sportski život i bio organizator mnogih takmičenja. Po povratku u Budimpeštu bio je sudija kasascionog suda i napisao je nekoliko knjiga iz oblasti zemljišnog prava. Kao sportski radnik, osnovao je 1912. godine Mađarski rvački savez i bio prvi predsednik, i Mađarski teškoatletski savez i takođe bio prvi predsednik. U svetskim razmerama, osnovao je Svetsku teškoatletsku federaciju i bio prvi predsednik. Jedno vreme bio je i sportski novinar.

Umro je u Budimpešti 1940. godine.

Autor: Dušan Kolundžija

Više iz ove kategorije « Ivica Frgić Bela Juhas »
Top