petak, 03 decembar 2021 07:41

DANAS U GALERIJI MEANDER OTVARANJE IZLOŽBE „PUTEM NAŠE MAŠTE“

 

U galeriji „Meander“ sutra, 03. decembra 2021. godine od 19 časova biće otvorena izložba radova korisnika usluga Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama pod nazivom „Putem naše mašte IV“.

Usluga Dnevni centar za osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama se sastoji od unapređenja kvaliteta života korisnika u vlastitoj socijalnoj sredini kroz održavanje i razvoj socijalnih, psiholoških, fizičkih funkcija i veština kako bi se u što većoj meri osposobili za samostalan život.

Radno – okupacione aktivnosti se sprovode i realizuju uz svakodnevni nadzor saradnika gde se primenjuju različiti oblici i metode rada uz primenu različitih sredstava i materijala za rad; kako bi korisnici u što većoj meri ojačali svoje kognitivne, motoričke, percipitivne i motoričke funkcije i veštine.

Tokom izrade likovnih produkata, korisnici su imali mogućnost da upoznaju i primene različite tehnike rada, stvaranje dezena i ukrasa iz neizmeničnih geometrijskih figura u određenom redosledu uz primenu različitih materijala za rad. Dekor geometrijskih oblika pomaže im da sklope različite veličine i boje kako bi dobili kompoziciju dela.

izvor:apatinskenovine.rs

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti